Umístění: Podrobnosti - Bioakademie v Lednici 2010

Napsat e-mail Tisk

Bioakademie v Lednici 2010

Akce Upravit akci

Název akce:
Bioakademie v Lednici 2010
Datum konání:
30.06.2010 - 02.07.2010
Místo konání:
Lednice, Zahradnická fakulta MZLU

Popis akce

10. Evropská letní akademie ekologického zemědělství v Lednici chce být „živým setkáním BIOsvěta“
BIOAKADEMIE pro experty i laiky


Hned dvě jubilea - 10. výročí Bioakademie. a 20. výročí založení svazu PRO-BIO, od počátku vůdčího subjektu našich ekozemědělců - vtisknou ráz letošní Evropské letní akademii ekologického zemědělství, která v Lednici na Moravě přivítá  jako obvykle na 200 účastníků ze zhruba dvacítky zemí. Stane se tak od středy 30. června do pátku 2. července na tamní Zahradnické fakultě MZLU.
Účastníci fóra, osobností z výzkumu i praxe, z obchodu i neziskové či státní sféry, vesměs z oborů souvisejících s ekologickým hospodařením, především chtějí na workshopech i jednáních v plénu posoudit dosavadní vývoj ekozemědělství, mj. i v ČR, a formulovat  vizi jeho dalšího rozvoje v kontextu Společné zemědělské politiky EU po roce 2013.  Souběžně se zaměří  i na posilování důvěryhodnosti a předcházení příp. prohřeškům při produkci či obchodování biopotravin.
Podstatným rysem této prestižní odborné oborové „akce roku“ by letos měla být větší otevřenost pro názory i účast veřejnosti. Zdarma bude zainteresovaným laikům přístupná (1. července od 15 h závěrečná netradiční „tiskovka pro každého“ coby panelová diskuse  pro veřejnost i novináře s příznačným názvem „Vše, na co jste se kdy chtěli k bioprodukci zeptat…“ Otázky lze od pondělka 28.6. klást odkudkoli i skypem na adrese Bioakademie2010 (bez mezery, s heslem Bioak) a na téže adrese poté v daném čase i diskusi živě sledovat.


Pro účastníky jednání, vesměs ze střední a východní Evropy i z Asie, stejně jako pro aktéry veřejné diskuse bude poté v jízdárně zámku připraven  košt biovín a biosýrů ekologického původu i folklorní koncert.
Závěrečný den Bioakademie bude patřit jako obvykle exkurzím. První z nich zamíří  do Rakouska na ekologické vinařství, zahradnictví i farmu se smíšenou produkcí, druhá na Slovensko, do školního  biohospodářství.
(mrk)

WWW stránka:
www.pro-bio/bioak.cz