Umístění: Jižní Morava Politika

Hodonín získal 15 milionů na modernizaci svého městského úřadu

penize dotace czkHodonín, 21. února 2024 - Rozšíření elektronických služeb pro občany a elektronizace výkonu veřejné správy, tzv. eGovernment, je hlavním cílem projektu, který připravuje Městský úřad Hodonín za bezmála 18 milionů korun během letošního a příštího roku. Zavedení projektu pomůže zefektivnit vyřizování agendy veřejné správy a práci s digitálními daty například v oblasti majetkoprávní činnosti města, komunikovat bezpečně s občany a také rozvíjet další elektronické služby. Na uvedený projekt město získalo dotaci více než 15 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Od začátku války žije v Jihomoravském kraji 40 tisíc ukrajinských uprchlíků s dočasnou ochranou

ukrajina lide uprchliciBrno, 21. února 2024 - Zajišťování ubytování nebo provoz Centra pro cizince, které nabízí informační služby, poradenství a tlumočení – tak vypadá současná pomoc Jihomoravského kraje ukrajinským uprchlíkům. V souvislosti s válkou na Ukrajině bylo v Jihomoravském kraji v roce 2022 uděleno celkem 45 879 víz dočasné ochrany, v roce 2023 to bylo celkem 11 219 a od ledna 2024 do 11. února 2024 bylo uděleno celkem 1 062 víz dočasné ochrany. Tato čísla ale nekorespondují s počtem ukrajinských uprchlíků, kteří se momentálně na území jižní Moravy nachází.

Znojmo přistoupí k postupné valorizaci nájmů v městských bytech

znojmo byt zdrazeniZnojmo, 19. února 2024 - Vysoká míra inflace a skokový nárůst nákladů v posledních dvou letech se do výše nájemného v městských bytech ve Znojmě promítne jen v omezené míře. Radní schválili pro tento rok navýšení nájmu v městských bytech o 4 koruny za m2 za měsíc. O stejnou částku se nájemné zvýší v příštím roce, totéž pak i v roce 2026. Do roku 2026 se tak nájemné v městských bytech ve Znojmě zvýší o 12 korun za m2 za měsíc.

Kraj rozdělí 65 milionů na rozvoj venkova, uspělo 306 projektů

jizni morava venkov panoramaBrno, 16. února 2024 - O 10 milionů víc oproti loňsku na letošních 65 milionů korun navýšil kraj částku na pro dotační program na Podporu rozvoje venkova. Krajští radní nyní navrhli konkrétní rozdělení těchto prostředků. „Celkových 65 milionů z tohoto programu letos rozdělíme mezi 306 žadatelů z řad obcí,“ říká hejtman Jan Grolich. O podporu z uvedeného programu byl mezi malými obcemi do 3 000 obyvatel, kterým je určený, mimořádný zájem.

Kraj opraví mosty v Břeclavi a Rajhradě i silnici II. třídy od Zastávky po hranici kraje

silnice asfalt delniciBrno, 25. ledna 2024 - Jihomoravští radní odsouhlasili další tři stavební akce, které začnou s realizací ještě v tomto roce. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tak může zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejné zakázky na stavební práce u mostu č. 4231-1 u Břeclavi, Pitrova mostu v Rajhradě č. 41617-2 a silnici II/395 od obce Zastávka po hranici kraje, kde jde o druhou, závěrečnou etapu stavebních prací.

Jihomoravský kraj navyšuje podporu cykloturistiky na jihu Moravy

rodina cykliste koloBrno, 25. ledna 2024 - Krajští radní ve středu 24. lednaa navrhli rozdělení financí v rámci dotačního programu na podporu rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy na jihu Moravy. Definitivní slovo bude mít v únoru krajské zastupitelstvo. „V těchto měsících zpracováváme novou koncepci cyklodopravy do roku 2030. A jasně se nám ukázalo, že zásadní je zvýšení bezpečnosti. I proto jsme se letos v rámci bodového hodnocení zaměřili na tento aspekt. Rozšiřováním a zkvalitňováním sítě cyklostezek chceme přispět k větší bezpečnosti cyklistů, kteří se na řadě míst na kolech vydávají za prací nebo třeba do škol,“ říká náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Jan Zámečník.

Kraj podporuje výstavbu domů s byty pro sociálně a zdravotně znevýhodněné

dum byt vozickarkaBrno, 15. ledna 2024 - Umožnit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, zůstat bydlet v místech, kde mají rodinu a přátele – to je cílem dotačního Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2024 až 2025. Krajští radní dotační program schválili na své poslední schůzi.

Boj proti následkům dlouhodobého sucha na jihu Moravy pokračuje

suchA Hlina sucho dotace Brno, 11. ledna 2024 - Nejen na budování tůní a mokřadů, obnovu polních cest, mezí, remízků nebo větrolamů, ale také na péči o již vysazenou zeleň, nákup půdních kondicionérů a zavlažovacích vaků nebo na projektovou dokumentaci k projektům i na zpracování rozsáhlejších koncepcí. I v letošním roce kraj rozjel dotační program určený na Podporu adaptačních opatření na změnu klimatu. Ve středu 10. ledna ho schválili radní kraje.

Strana 1 z 112