Umístění: Podrobnosti - FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU

Napsat e-mail Tisk

FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU

Akce Upravit akci

Název akce:
FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU
Datum konání:
18.09.2010 - 24.09.2010
Místo konání:
Brno

Popis akce

FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU * 6. ročník

18. 9. - 24. 9. 2010

Podtitul akce:    Věda ve dne v noci
Místo:            Zelný trh, Stará radnice a prostory spolupořadatelů
Pořádá:        Brněnské kulturní centrum
Spolupořádá:    Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita obrany
Akademie věd ČR
Hvězdárna a planetárium M. Kopernika v Brně
Junior - Dům dětí a mládeže, Brno
Knihovna Jiřího Mahena
Moravská zemská knihovna

Záštita: primátor města Brna Roman Onderka, rektor MU Petr Fiala, rektor MENDELU Jaroslav Hlušek, rektor VUT Karel Rais a rektor UO Rudolf Urban.
Titulární partner:    Jihomoravská plynárenská a.s., člen skupiny RWE

Základní údaje:

Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou je týdenní akce zaměřená na prezentaci vědy a vědců zábavnou formou určená nejširší veřejnosti. Vítanými návštěvníky jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, aktivní senioři a všichni, kteří si nepřestali klást otázky proč a jak co funguje. Akce je koncipována jako týden s vědou a vědci, která probíhá zčásti v plenéru, zčásti v prostorách vědeckých pracovišť a Brněnského kulturního centra na Staré radnici.

Od loňského roku došlo k většímu propojení s Nocí vědců, jejíž organizátoři jsou zároveň spoluorganizátory Festivalu vědy. Z toho důvodu byla akce koncipována jako týdenní se dvěma výraznými vrcholy: Dnem vědců v úvodu a Nocí vědců v závěru. V nastoleném trendu pokračujeme i v letošním roce.

Den vědců (Zelný trh, sobota 18. září, 10 – 18 hod.)
je zahajovacím dnem Festivalu vědy 2010, která přivádí vědce do ulic k lidem. Zde v jakémsi „vědeckém jarmarku“ předvedou zajímavé a inspirativní pokusy, měření a ukázky své práce aplikované do každodenního života.
Slavnostní zahájení Festivalu vědy proběhne ve 12 hodin na pódiu na Zelném trhu. Důvodem je slavnostní odhalování hodinového stroje na nám. Svobody, které bude probíhat paralelně s dopolední částí Dne vědců.
Součástí slavnostního zahájení bude vyhlášení výsledků soutěže ŽIRAFA.

Součástí Dne vědců 18. 9. jsou tyto doprovodné akce:
1.    Laser show v Ernově sále, Radnická 10 (13, 14, 15, 16, 17 hod)
2.    Vystavení Pavlovské Venuše na Radnické 2
3.    Ukázky kriminalistické činnost (snímání otisků prstů, snímání stop a další metody)
Akce jsou časově omezeny na jediný den a nebudou se opakovat.

Dění na jednotlivých stáncích doplňuje Divadlo vědy: vědecká show na pódiu určená většímu počtu návštěvníků, která se opakuje v pravidelných intervalech několikrát v průběhu dne. Zde vystoupí například JUNIOR – DDM, chemici z VUT, Akademie věd, Hvězdárna a další.
Noc vědců (pátek 24. září, 18 – 24 hod.)
je protipólem Dne vědců. Během ní mohou naopak lidé navštívit vědce na jejich pracovištích a v laboratořích. Uvidí skutečné tvůrčí vědecké prostředí, které je může inspirovat při výběru studia či povolání. Noc vědců je tradiční celorepublikovou akcí, která využívá popularity a atraktivity nočních návštěv v muzeích, kostelech a pod.

Do noci vědců se v letošním roce zapojily:
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.), Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.) a Fakulty chemická Vysokého učení technického v Brně (Purkyňova ul.)

Den vědců a Noc vědců jsou také nejvýraznějšími body z hlediska návštěvnosti, zatímco prostor mezi nimi zaplňují akce spíše komornější, které nejsou cíleny k tak širokému publiku.

Vlastní festivalový týden vyplní zejména přednášky pro veřejnost, výstavy a další speciální projekty spolupracujících institucí.
Letos poprvé jsme ve spolupráci s Masarykovu univerzitou připravili Cyklus přednášek pro střední školy. Tematicky jsou přednášky zaměřeny na biologii, medicínu, zoologii, ekologii, chemii či archeologii

Knihovna J. Mahena a Moravská zemská knihovna připravily výstavy, přednášky a školení pro veřejnost.ŽIRAFA (ŽIvot, RAdost, FAntazie) – čtvrtek 16. 9. 2010
vědomostní soutěž pro žáky 2. stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií, která předchází festivalovému týdnu. Soutěž pořádá BKC ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Ta zpracovává soutěžní otázky, garantuje jejich správnost a adekvátnost vzhledem k dané věkové kategorii a zajišťuje examinátory. Letos soutěž proběhne ve čtvrtek 16.  září 2010 v prostorách Staré radnice. Soutěží 5-tičlenná družstva v oborech chemie, fyzika, biologie a geografie. Soutěžící plní praktické i teoretické úkoly na několika stanovištích v určitém časovém limitu a s daným bodovým ohodnocením.
Vyhlášení výsledků a ocenění tří vítězných družstev proběhne při Dni vědců na Zelném trhu v sobotu 18. 9. ve 12 hodin.Cíle akce:

·    představení vědy a techniky interaktivní zábavnou formou široké veřejnosti
·    popularizace přírodovědných oborů
·    prezentace vědeckých pracovišť a škol zabývajících se těmito obory v nejširších souvislostech v zajímavém a atraktivním prostředí
·    objevování zákonitostí okolního světa, rozvíjení tvořivých schopností dětí a mládeže, poznávání sebe sama, svých možností, znalostí a dovednostíHistorie akce:

Festival vědy navazuje na akci Domu dětí a mládeže JUNIOR, která probíhala od roku 2003 v prostorách JUNIOR DDM a Gymnázia Křenová, od roku 2005 pak ve spolupráci s BKC v prostorách Staré radnice.
Součástí programu byly vždy technická herna, experimentária se zábavnými pokusy a fyzikálními hračkami, vědecká show,  tvořivé dílny, soutěže, výstavky z technické tvořivosti. Akce si za dobu svého trvání získala mnoho brněnských i mimobrněnských příznivců .


Od roku 2006 organizuje akci Brněnské kulturní centrum spolu s DDM Junior a výše jmenovanými institucemi.
Letos potřetí se součástí Festivalu vědy stala také celoevropská akce Noc vědců, kterou v Brně připravuje organizační tým MU společně s Chemickou fakultou VUT Brno.


VSTUP NA VŠECHNY AKCE FESTIVALU VĚDY JE VOLNÝ

Podrobné informace najdete na www.festivalvedy.cz , www.bkc.cz a www.noc-vedcu.cz

WWW stránka:
www.festivalvedy.cz