Umístění: Podrobnosti - Historie Židů v Čechách a na Moravě

Napsat e-mail Tisk

Historie Židů v Čechách a na Moravě

Akce Upravit akci

Historie Židů v Čechách a na Moravě
Název akce:
Historie Židů v Čechách a na Moravě
Datum konání:
03.05.2018 - 24.06.2018
Místo konání:
Muzeum Vyškovska, náměstí Čsl. armády 2, Vyškov

Popis akce

Výstavní projekt Židovského muzea v Praze seznamuje s  židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy. Výstava se postupně chronologicky zaměřuje na jednotlivá historická období – středověk, novověk, období emancipace, předválečné Československo a na holocaust. V druhé části poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie - samosprávu židovských obcí, povolání a hospodářská činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, antisemitismus a diskriminaci Židů v českých zemích.

Organizátor:
Muzeum Vyškovska, p. o.
WWW stránka:
www.muzeum-vyskovska.cz

Kontakt:
Ivana Fleková
Kontaktní telefon:
517348040
Kontaktní e-mail:
flekova@muzeum-vyskovska.cz