Umístění: Podrobnosti - Strom pro život – život pro strom

Napsat e-mail Tisk

Strom pro život – život pro strom

Akce Upravit akci

Strom pro život – život pro strom
Název akce:
Strom pro život – život pro strom
Datum konání:
23.08.2010 - 24.08.2010
Místo konání:
Brno, areál Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, pavilon Q

Popis akce

Téma: Kvalita prací v arboristice - poznáte ji?

V návaznosti na stromolezecké závody se ve dnech 23.-24. srpna uskuteční národní arboristická konference Strom pro život – život pro strom. Letošní konference se bude věnovat kvalitě arboristiky v České republice.
Česká arboristika: teorie versus praxe

V oblasti arboristiky je v ČR dobrá organizovanost profesionálů a úroveň předávání znalostí a zkušeností z domácích i zahraničních zdrojů. V tomto ohledu se česká arboristika řadí na přední místo v Evropě. Skutečná praktická péče o stromy však u nás mnohde neprobíhá systémově, v mnoha městech a obcích je na nedostatečné úrovni a v nevalné kvalitě.

Konference nabídne přednášky a diskuze týkající se:
·    výběru odborné firmy
·    posouzení a vymahatelnosti reklamací nekvalitně provedených prací
·    zodpovědnosti správců zeleně a realizačních firem
·    příklady systému zadávání arboristických prací v jednotlivých městech
·    způsoby zadávání veřejných zakázek v zahraničí
·    prezentaci současného systému vzdělávání a certifikací arboristů

Organizátor:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
WWW stránka:
www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/narodni-arboristicka-

Kontakt:
Světlana Vávrová
Kontaktní telefon:
724 900 597
Kontaktní e-mail:
vavrova@szkt.cz