Umístění: Podrobnosti - Donátoři, mecenáši, sběratelé

Napsat e-mail Tisk

Donátoři, mecenáši, sběratelé

Akce Upravit akci

Název akce:
Donátoři, mecenáši, sběratelé
Datum konání:
18.11.2010 - 13.02.2011
Místo konání:
Brno, Místodržitelský palác

Popis akce

Donátoři, mecenáši, sběratelé
19/11/2010—13/2/2011
Místodržitelský palác
kurátor Kateřina Svobodová

vstupné 80/40 Kč

vernisáž 18/11/2010 v 17.00h

Výstava umožní návštěvníkům poznat čtyři významné sběratelské osobnosti, které přímo či nepřímo obohatily sbírku Moravské galerie v Brně.

Prezentovány na ní budou obrazy, kresby a grafiky 19. století z významných soukromých kolekcí Bedřicha Silva-Tarouky, Jana II. z Lichtenštejna, Arnolda Skutezkého a Eduarda Sykory. Tato díla se dostala do sbírek během devatenáctého a v první polovině 20. století a do MG administrativně přešla sloučením Obrazárny Moravského (dříve Františkova) muzea (založeno 1817) a Moravského průmyslového muzea (založeno 1873), k němuž došlo 1. dubna 1961.

Vznikla tak nová instituce, která spojuje volné a užité umění – Moravská galerie v Brně. Některá z prezentovaných děl již připomněl cyklus komorních projektů v Kabinetu kresby a grafi ky stálé expozice starého umění. Připravovaná výstava však umožní představit jejich sbírky z jiného pohledu a ve větším rozsahu. Těžištěm sbírky Bedřicha Silva-Tarouky, která přešla do tehdejší Obrazárny MM především prostřednictvím Matice moravské, byla kresba a grafika v širokém spektru autorů. Kolekce kresby obsahuje samozřejmě ukázky prací členů rodiny Mánesů – Václava, Antonína i Josefa, ale i dalších umělců spojených s českým prostředím v 19. století, ať už jde o představitele českého malířství nebo tvůrce zde působící. Zastoupeni jsou v ní také protagonisté rakouské a německé malby (Josef Heicke, Andreas Achenbach a další). Z jeho majetku pochází rovněž badateli často vyhledávaný početný soubor moravských vedut brněnského akvarelisty Františka Richtera a rozsáhlá kolekce vlastních kreseb B. Silva-Tarouky včetně výtvorů dalších členů, respektive členek šlechtických rodů (Marie Černínová, Isabela Chotková).

Grafická sbírka nabízí širokou škálu žánrů – vedle reprodukční grafiky také autorská díla – např. Antonína Mánesa, Josefa Berglera či Josefa Führicha, litografie podle prací Josefa Mánesa nebo listy z ruky umělců vídeňské školy Friedricha Gauermanna a Josefa Högera. Najdeme zde však také olejomalby (Antonín Chittussi, Anton Mücke, Remi van Haanen). Ze sbírky Eduarda Sykory budou prezentovány kresby a grafické listy především rakouských a německých tvůrců, ze sbírky Arnolda Skutezkého ukázky umění 19. století (například malby renomovaných rakouských portrétistů Johanna Baptisty Lampiho a Friedricha Amerlinga, kresby Konráda Bühlmayera, Josefa Danhausera nebo Johanna Fischbacha).

Vědomé mecenášství Jana II. z Lichtenštejna rovněž obohatilo galerijní sbírky o kvalitní ukázky evropské malby 19. století, z nichž se na výstavě představí působivé kompozice Petruse van Schendela, díla dárcových současníků Johanna Viktora Krämera, Eugena Jettela nebo Roberta Russe či Pražana Hanuše Schwaigra. Výstava je výstupem grantového výzkumného úkolu Fond umění 19. století Moravské galerie v Brně a jeho formování prostřednictvím soukromých sbírek.

Organizátor:
Moravská galerie