Umístění: Podrobnosti - Slavnostní koncert k 15.výročí založení

Napsat e-mail Tisk

Slavnostní koncert k 15.výročí založení

Akce Upravit akci

Slavnostní koncert k 15.výročí založení
Název akce:
Slavnostní koncert k 15.výročí založení
Datum konání:
05.11.2011
Místo konání:
Mikulov, chrám sv. Jana Křtitele

Popis akce

Virtuosi di Mikulov oslaví prvních patnáct let své existence

Sto devadesát pět koncertů, sto padesát devět nastudovaných skladeb, mezi nimiž jsou i díla jako Blahackova Missa in F, Dvořákovo Te Deum, Mozartovo Te Deum, Janáčkova Galgolská mše, Smetanova Česká píseň, Orffova Carmina burana či Pololáníkova Missa Solemnis – to je pohled na patnáct let činnosti pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov. Prošlo jím sto dva zpěváků z Mikulova a dalších měst a obcí, včetně Valtic, Břeclavi, Velkých Pavlovic, Hustopečí, Brna, Prahy a řady obcí z okolí Mikulova, který se po staletích stává opět centrem vokální hudby, jak tomu bylo v době kardinálově. V současné době má sbor čtyřiačtyřicet aktivních členů. VdM přivedli do Mikulova čtyřiapadesát sólových pěvců, padesát instrumentalistů, mezi nimiž je započteno několik symfonických orchestrů a komorních ansámblů špičkové kvality. Uspořádali jedenáct zahraničních zájezdů do šesti zemí, zúčastnili se řady festivalů, pořádají Mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila, o nějž je mezi pěveckými sbory takový zájem, že nemohou být všechny pozvány. VdM přivedli i řadu významných dirigentů, jako Lubomíra Mátla, Blanku Juhaňákovou, Tomáše Krejčího, Jakuba Hrůšu, Aleše Podařila, Štefana Sedlického či Gabrielu Tardonovou.

Patnácté výročí existence pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov bude připomenuto na slavnostním koncertě 5. listopadu 2011 v chrámu sv. Jana Křtitele. Hostem bude i Symfonický orchestr a pěvecký sbor města Hodonína, s nimiž VdM v posledních letech intenzivně spolupracují. Posluchači se mohou těšit na bohatý umělecký zážitek.

K tomuto jubileu se připravuje publikace Prvních patnáct. Z pohledu na historii sboru jednoznačně vyplývá, že jeho největším sponzorem je město Mikulov. Díky! Bez finanční podpory města a dalších sponzorů by se jen stěží daly uskutečnit všechny akce, které Virtuosi di Mikulov pořádají. Nejvýznamnějšími podporovateli VdM jsou však jeho vlastní členové, kteří každý týden věnují nejméně tři hodiny svého čistého času zkouškám a dojíždějí ze svých domovů bez nároku na jakoukoliv refundaci. Odměnou je jim radost z úspěšného díla.

Svatopluk Vrbka

Organizátor:
US Virtuosi di Mikulov
WWW stránka:
http://www.virtuosidimikulov.org/

Kontakt:
Ivana Gavendová
Kontaktní telefon:
603 397 434
Kontaktní e-mail:
ivana.gavendova@seznam.cz