Umístění: Společnost Zájmová sdružení Jihomoravští včelaři mohou požádat kraj o dotace v celkové výši 2 miliony korun

Jihomoravští včelaři mohou požádat kraj o dotace v celkové výši 2 miliony korun

Brno, 7. března 2011 - Až do konce dubna mohou jihomoravští včelaři požádat o dotaci na svoji činnost v rámci dotačního programu Podpora včelařství, který 17. února schválila Rada Jihomoravského kraje V rámci něj jsou vyhlášeny dva dotační tituly.

vcely250

 

První dotační titul je určen pro fyzické osoby – zájmové a začínající včelaře, na který je určena částka 1,6 milionu korun. Maximální výše dotace na jednu akci činí 15 tisíc Kč, minimální výše dotace na jednu akci činí tři tisíce Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 30 % celkových uznatelných výdajů akce. Dotace jsou vypláceny zpětně až po předložení dokladů, na základě kterých příjemce uhradil výdaje spojené s realizací akce.

Zájmoví včelaři mohou použít dotaci na nákup nástavkových úlů, úlových sestav s oddělitelným dnem či například na nákup oddělků (pouze v případě, že nákupem oddělků dojde k navýšení celkového počtu včelstev oproti stavu k 01.09.2010). Začínající včelaři mohou použít dotaci na nákup medometu, oddělků či ochranných pomůcek.

Druhý dotační titul je určen pro právnické osoby, které provozují nebo nejpozději v den podání žádosti zahájí provozování včelařského kroužku mládeže. Na tento dotační titul je určena částka 400 tisíc Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 tisíc Kč, minimální výše 5 tisíc Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 5 % celkových uznatelných výdajů akce. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na bankovní účet příjemce nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje všemi smluvními stranami.

Dotaci v rámci tohoto titulu lze použít například na nákup přístrojového a technického vybavení, plemenného a chovného materiálu, audiovizuální a výpočetní techniky, propagačních a informačních materiálů či náklady spojené s odbornými exkurzemi.  

Žádost o dotaci musí být podána elektronicky na formuláři zveřejněném na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 21. března do 29. dubna, 12:00 hod.

Administrátorem dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK. Kontaktní osoby: Ing. Pavel Illek, dveře č. 331A, tel: 541 652 314, e-mail: illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz, RNDr. Iveta Macurová, dveře č. 330A, tel: 541 652 353, e-mail: macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz. Úplné znění dotačního programu včetně příloh je zveřejněno www.kr-jihomoravsky.cz a je k dispozici také na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK.

(red)

Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci