Umístění: Společnost

Krajská kampaň boří mýty o středních školách jazykem žáků

skola skolak selfieBrno, 19. ledna 2023 - Hodně barev, slang i spolupráce s tiktokerkou Amy. Jihomoravský kraj spouští kampaň, která boří mýty při výběru středních škol a pomáhá s jejich výběrem. Navíc také v angličtině pro zájemce o vzdělávání nejen z Ukrajiny. Žáky osloví na Instagramu i TikToku. Cíl kampaně je dvojí. Na jedné straně přehledně předat důležité informace, které se týkají způsobu podání přihlášky na střední školy, či odkazy na kariérové poradce, na straně druhé pak upřesňovat nepravdivé mýty, které jsou v lidech často zaryté.

Výsadby příměstského lesa v Hodoníně se blíží do finále

hodonin vysadba lesa bazantniceHodonín, 12. ledna 2022 - Práce na výsadbách příměstského lesa v městské části Bažantnice jsou z většiny hotovy. Lesníkům společnosti Lesy Horňácko zbývá dosázet poslední dva tisíce odrostků, aby byl les poškozený tornádem obnoven podle plánu. Celkem 80 tisíc lesnických sazenic vysázených v roce 2021 a 2022 včetně 4 tisíc odrostků a 79 kusů alejových sazenic je již na svých stanovištích, kde budou v dalších letech dotvářet krajinu, na kterou byli místní obyvatelé roky zvyklí.

Jihomoravský kraj pokračuje v boji s dopady sucha

sucha puda suchoBrno, 12. ledna 2023 - Zadržení vody v krajině, péče o zeleň, zmírnění dopadů klimatických změn, stabilizace retenční schopnosti krajiny - ani v letošním roce nevzdává kraj svoje úsilí za zmírnění dopadů sucha na jižní Moravu. Dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023“ schválili krajští radní 11. ledns. „Tohle bylo jasné od začátku našich společných jednání. Prostředky na boj proti suchu musíme udržet. Jihomoravská krajina to potřebuje. Letos máme na tyto aktivity nachystáno 20 milionů korun,“ konstatuje hejtman Jan Grolich.

Vyškovské muzeum získalo unikátní sbírku kraslic

kraslice jmk muzeum vyskovVyškov, 11. ledna 2022 - Přes tři sta kraslic různé provenience – z České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Maďarska, Polska, Německa, Rumunska, Nizozemska, Chorvatska, Ruska nebo Číny – získalo Muzeum Vyškovska od Marie Pachtové. Rodačka z Vyškova a nositelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje se zdobení kraslic věnuje celý život.

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí

charita ceska republikaBrno, 8. ledna 2023 - Tříkrálová sbírka 2023 je za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

Vědci MENDELU se podílí na ochraně francouzského přírodního parku Morvan

popis-sondy-v-terenu-scaled mendeluBrno, 8. ledna 2023 - Na francouzském archeologickém nalezišti Bibracte se vědci z Ústavu geologie a pedologie LDF MENDELU podílí na evropském výzkumu. Jejich cílem je navrhnout vhodná opatření pro ochranu a adaptaci tamních lesů. Naleziště se nachází na území přírodního parku Morvan, součástí je masiv hory Mt. Beuvray i významné starověké keltského oppidum, které ve svých textech zmiňuje už Julius Caesar. Lokalita si do dnešní doby uchovala charakter starobylé podhorské venkovské krajiny s mozaikou lesních, zemědělských a vodních ploch. Pestrá vědecká komunita usiluje o jeho zachování.

Umělci zkrášlují desítky jihomoravských trafostanic EG.D

trafostanice eg.dBrno, 8. ledna 2023 - Zhruba čtyři desítky trafostanic nechala na jižní Moravě v rámci projektu Street Art zkrášlit v letošním roce malbami distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON. Motivy na trafostanicích mají různý charakter, od čisté geometrie japonského origami až po abstraktní umění. „Nejvíce trafostanic jsme v roce 2022 zkrášlili v Brně. Konkrétně jich bylo šestnáct. Například trafostanici Viniční v blízkosti brněnské mateřské školy Šaumannova vyzdobil umělci z ateliéru Malujeme jinak na základě kreseb dětí ze zmíněné školky. Na fasádu objektu přenesli předlohu dětské kresby,“ přibližuje Zuzana Oujezdská, oblastní manažerka EG.D pro Brno.

Na opravy památek, podporu knihoven a archeologů dá kraj přes 27 milionů

archeolog vykopavkyBrno, 18. prosince 2022 - Padesát tisíc na opravu památníku Jízdy králů v obci Skoronice nebo 260 tisíc na obnovu hliněných omítek unikátní stodoly v Hrubé Vrbce. Jihomoravští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili dotace v oblasti kultury a památkové péče.

Dvanáct lahví pro dobrou věc. Dražba výroční slivovice přispěje Mikuláškovi na vozíku

lahve slivovice drazbaBrno, 12. prosince 2022 - Dětská mozková obrna s postižením dolních končetin. Diagnóza, která už roky trápí malého Mikuláška Raka. K tomu, aby mohl sám sedět a chodit, by mu pomohly speciální ortézy z Vídně. Právě na ně má putovat výtěžek z dobročinné dražby, kterou připravuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Nadačním fondem Emil a známým moravským lihovarníkem Žufánkem. Začala symbolicky 12. 12. 2022 ve 12:00, potrvá týden.

Vědci z MENDELU pomůžou přitáhnout turisty na méně navštěvovaná místa

folklor foto mendeluBrno, 24. listopadu 2022 - Vědci pomohou obcím i krajům při strategickém plánování kulturního cestovního ruchu. Inspirací budou i osvědčené postupy z míst v jiných zemích, kde řeší podobné výzvy. Cílem mezinárodního projektu, který v prosinci po třech letech končí, bylo vytvořit nový přístup k chápání a propagování kulturního cestovního ruchu. Odborníci se zaměřili i na podporu znevýhodněných oblastí. Projekt financovaný Evropskou komisí v rámci výzvy HORIZONT 2020 koordinují vědci z Mendelovy univerzity v Brně, zapojených je do něj 15 univerzit a výzkumných ústavů z Evropy, Velké Británie a Izraele.

Strana 1 z 435