Umístění: Společnost Zajímavosti Areál bývalého pivovaru ve Znojmě oživí unikátní svět vína a kultury za stovky milionů

Areál bývalého pivovaru ve Znojmě oživí unikátní svět vína a kultury za stovky milionů

Znojmo, 13. června 2022 - Rekonstrukce dosud nevyužitých objektů v areálu bývalého pivovaru. To je společný záměr města Znojma a akciové společnosti Vinařství LAHOFER. „Cílem je zde vytvořit unikátní vinařské, kulturní a společenské centrum, které dodá tomuto místu ještě větší exkluzivitu a přitažlivost turistům,“ nastiňuje úvodem starosta města Znojma Jakub Malačka.

znojmo pivovar

 

reál bývalého pivovaru ve Znojmě v uplynulých letech prošel radikální proměnou. Stále zde ale zůstávají nevyužité objekty. Znojmo dnes uzavřelo memorandum s Vinařstvím LAHOFER, které by to mělo změnit. „Naší snahou je úspěšně dokončit rekonstrukci celého areálu podél ulice Hradní, která byla zahájena v roce 2014 a vytvořit zde unikátní vinařský prostor,“ říká starosta.

Memorandum definuje budoucí spolupráci na zpracování studií využití objektů tzv. ležáckých sklepů, spilky a sladovny, a další kroky k jejich plánované rekonstrukci. Záměrem je dlouhodobý pronájem těchto objektů, přičemž investor ponese veškeré náklady spojené s jejich rekonstrukcí. Dlouhodobým pronájmem se rozumí uzavření nájemní smlouvy na padesát let s případnou čtyřicetiletou opcí. „Tímto způsobem jsme postupovali také při vzniku Enotéky znojemských vín a Znojemského městského pivovaru. Byli jsme za to oceněni agenturou CzechInvest, jako příklad dobré praxe regenerace brownfieldu. Jedná se o jedinou smysluplnou formu rozvoje areálu, neboť jeho kompletní rekonstrukce se pohybuje v řádech stovek milionů korun,“ vysvětluje postup Jakub Malačka.

znojmo areal pivovaru

Jedinečná vinná galerie, která se nachází pouze v nejprestižnějších evropských městech
Novým turistickým cílem by se tak v budoucnu měla stát jedinečná vinná galerie, díky které se Znojmo dostane na úroveň nejprestižnějších evropských vinařských měst, jako jsou francouzské Bordeaux a Champagne či portugalské Porto. Přilákat by mohla nové návštěvníky a především milovníky vína i historie.

Zaměřením na víno projekt navazuje na vinařskou a vinohradnickou historii města. Hlavní vizí celého projektu je vytvoření jedinečného komplexu zaměřeného na zážitkovou prezentaci vinařství a regionu. Součástí bude moderní vinařská výstava, ve které se návštěvník dozví zajímavým a interaktivním způsobem vše o zrodu a výrobě vína, tradicích a regionálních řemeslech.

Svým zpracováním bude mít moravský i evropský přesah. „Víno je součástí našeho kulturního a gastronomického dědictví, ale i naší krajiny. Věříme, že realizace přiláká nejen do Znojma, ale i do celého znojemského regionu turisty a zároveň zpestří společenský a kulturní život občanů města. Celý pivovarský areál je jedinečný tím, že zde důležitou roli hraje nejen pivo, ale také víno,“ říká Stanislav Lancouch, předseda představenstva Vinařství LAHOFER a zároveň dodává: „Chceme pro návštěvníky vytvořit vinařský zážitek v moderním pojetí. Zpestřit tak jejich program v našem regionu a současně zvýšit návštěvnost místních vinařství, gastronomických zařízení a turisticky atraktivních prostor.“

Součástí bude i interaktivní expozice nejstarší dochované hradní stavby, tedy románské rotundy Panny Marie a sv. Kateřiny. Mimo jiné zde vznikne společný prostor pokladen pro celý hradní areál, v němž působí další provozy (například Expozice pivovarnictví), a také další subjekty (například Jihomoravské muzeum). Důležitým atributem budou též nádherné výhledy na historické panorama města Znojma.

Znojmo areál rozvíjí již 12 let
Město areál bývalého pivovaru rozvíjí od roku 2010, kdy se stalo jeho majitelem. „Do zchátralého areálu se nám podařilo dostat prvního investora v roce 2014, kdy město uzavřelo dlouhodobou nájemní smlouvu se Znojemským městským pivovarem, který zde o rok později obnovil výrobu piva. V roce 2020 otevřel pivovarskou zahrádku a o rok později pivovarskou restauraci. V roce 2017 jsme v budově bývalé varny otevřeli společně s Národním zemědělským muzeem a společností Heineken Expozici pivovarnictví. Třetím investorem se stala společnost Vinotrh, která v areálu v roce 2019 zrealizovala unikátní galerii vín, takzvanou Enotéku,“ říká starosta.

Postup prací
Město Znojmo na své náklady nechá prověřit realizovatelnost projektového záměru investora formou urbanistické studie, kterou zhotoví architektonická kancelář CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Architekti pro Vinařství LAHOFER vytvořili projekt Enotéky znojemských vín i architektonicky unikátní vinařství s letním amfiteátrem a vyhlídkovou pochozí střechou nad Dobšicemi. Znají tedy dobře jak areál bývalého pivovaru, tak i celé Znojemsko.

Urbanistická studie ověří optimální možnosti rekonstrukce, dostavby a přestavby jednotlivých objektů. Připraví silný a funkční urbanistický koncept, který bude zpracován v několika variantách pro získání komplexního přehledu o limitech a možnostech řešeného území. Vytvoří hmotové řešení, unikátní návrh zástavby území, koncepci dopravní a technické infrastruktury, napojení na páteřní sítě a zohlednění principů šetrnosti a udržitelnosti. Dále studie přezkoumá dispozice charakteristických provozů za účelem zpřesnění kapacit (plošné a prostorové bilance) a definování prostorových a provozních vazeb (vstupy, vjezdy). Vše vyústí v ucelenou prezentaci koncepce řešeného záměru. Výsledná varianta bude prověřena z hlediska technické proveditelnosti a bude projednána s důležitými orgány státní správy. „Jedná se o velký projekt, který chceme samozřejmě prodiskutovat s veřejností. Proto k tomuto záměru proběhne veřejná prezentace,“ doplňuje závěrem starosta.

Zdroj: znojmocity.cz


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci