Umístění: Společnost Zajímavosti Projekt „Čisté povodí Svratky“ bude do roku 2022 pokračovat další etapou

Projekt „Čisté povodí Svratky“ bude do roku 2022 pokračovat další etapou

prehrada jezero hladinaBrno, 16. července 2018 – Projekt Čisté povodí Svratky, zaměřený na vyřešení dlouhotrvající špatné kvality vody v přehradních nádržích Brno a Vír vlivem přemnožených sinic–cyanobakterií, bude pokračovat i v příštích letech. V září 2017 se zástupci města Brna, Jihomoravského kraje a Povodí Moravy dohodli na další spolupráci, která bude probíhat v letech 2018–2022. Jedná se o pokračování již ověřených činností na Brněnské údolní nádrži, které podporují v nádrži dobrou kvalitu vody po celou koupací sezónu. Povodí Moravy bude zajišťovat celý projekt personálně a provozně.

„S Jihomoravským krajem jsme se dohodli na tom, že v opatřeních, která se v posledních deseti letech aplikovala na Brněnské přehradě směrem k vyčištění vody, budeme pokračovat i v dalších pěti letech. Budeme je hradit napůl město Brno a Jihomoravský kraj. Jejich cílem je udržet kvalitu vody v Brněnské přehradě tak, aby přehrada byla nadále atraktivní pro koupání. V posledních osmi sezónách enormně vzrostl počet lidí, kteří sem jezdí za rekreací. Toto bychom chtěli udržet a město paralelně k tomuto projektu investuje do zlepšování infrastruktury pro návštěvníky přehrady. Jedná se o sprchy, převlékárny, dětská hřiště, grilovací místa i nové koupací molo,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.

Kromě opatření na samotné přehradě je důležité odkanalizování obcí nad přehradou. „Ty největší obce nad přehradou už mají čištění odpadních vod vyřešené, zbývají nejmenší obce do pěti set obyvatel, které mají problémy dosáhnout na finanční prostředky. Snahou kraje je nastavit takovou dotační politiku, aby to bylo možné. Obce mohou požádat o dotace jak na odkanalizování, tak na vodovod nebo na projektovou dokumentaci. Pokud jde o částky, obce mohou dosáhnout u odkanalizování až na 5 milionů, u vodovodů na 3 miliony a u projektové dokumentace jde o částku půl milionu korun. Rozhodující část nákladů pokryjí dotace z ministerstva životního prostředí nebo Operačního programu životní prostředí. Celkové částky na pořízení čističek odpadních vod jsou samozřejmě vyšší, je to individuální, jedná se většinou řádově o desítky milionů korun. Dotace z krajského rozpočtu ale mohou obce použít na kofinancování těchto projektů,“ zdůraznil krajský radní Vít Rajtšlégr.

„Projekt Čisté povodí Svratky je mnohaletý projekt, který se snažil identifikovat vlivy, které na tu nádrž mají. Snahou bylo udělat jeden velký projekt včetně čističek odpadních vod, ale neumožňoval to dotační titul. Potom vznikl projekt, který se týkal samotné nádrže – tedy Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži. Fosfor na přítoku do nádrže se sráží síranem železitým a rovnováha na nádrži se udržuje díky aeračním věžím. Zbývající část opatření jsou realizovány z jiných dotačních titulů, zejména z Operačního programu životní prostředí na výstavbu čističek nebo na odkanalizování,“ dodal ředitel pro správu povodí Povodí Moravy Antonín Tůma.

 


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci