Umístění: Společnost Zajímavosti Rozsviťte se modře! Druhého dubna je Světový den autismu

Rozsviťte se modře! Druhého dubna je Světový den autismu

autismus autistaBrno, 27. března 2014 - Platforma Naděje pro autismus – vznikající volné uskupení zástupců právnických osob i jednotlivců, kterým není lhostejný osud osob s autismem – pořádá celorepublikovou kampaň „Rozsviťte se modře!“ Připojuje se tak k celosvětové informační kampani „Light It Up Blue!“ Kampaň startuje 2. dubna, v den, který byl OSN stanoven Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu a potrvá do konce dubna.

Cílem kampaně je vyjádřit podporu lidem s Poruchami autistického spektra a jejich blízkým. Nabízí prostor pořadatelům akcí se vztahem k WAAD nebo autismu realizovaných v uvedeném období, k vzájemnému propojení, seznámení, inspiraci a sdílení. Veřejnosti pak poskytne ucelený přehled pestré palety aktivit rozmanitých pořadatelů na jedné adrese. Současně lze průběžně sledovat, jak se ten který kout naší země zbarvuje do modra.

Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie s lidmi s PAS můžete vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro……

Informace o kampani, registraci, programu i Platformě najdete na portálu www.posvitme-si-na-autismus.cz.

„Od devadesátých let, kdy byl dceři diagnostikován autismus, vznikla řada většinou rodičovských organizací, nesporný posun je v povědomí a přístupu odborné veřejnosti. Informace lze získat z řady odborných i populárních publikací. Děti s autismem jsou vzdělávány, avšak v dospělém věku se jim pomoci dostává sporadicky. Také tato skutečnost byla impulzem založení Naděje pro autismus,“ uvádí Milena Němcová, členka přípravného výboru Platformy.

Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus – postihují dle epidemiologických průzkumů každé 100. narozené dítě. Na celém světě žije zhruba 70 milionů osob s autismem, v naší republice je to na 100 000 občanů.

Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa. Jejich vzrůstající počet je společenskou výzvou.

Platforma Naděje pro autismus vznikla, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s autismem lhostejný. Na poruchy autistického spektra - autismus je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou. Počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Iniciátoři většinou vystupují sami za sebe, čímž se tříští síly potřebné k prosazení koncepčního systémového řešení.

Cílem propojení sil je plně habilitovat poruchy autistického spektra jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem, jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Platforma poskytne prostor ke sdílení nabídky služeb a poptávky po nich. Lidem s PAS a jejich rodinám usnadní orientaci v nabídce služeb napříč republikou. Poskytne tak reálnější pohled na situaci u nás, upozorní na „bílá místa“.

(red)