Umístění: Společnost Zajímavosti V Sivicích na Brněnsku vznikne jedinečné biocentrum

V Sivicích na Brněnsku vznikne jedinečné biocentrum

sivice biocentrumBrno, 11. května 2021 – Snaha využít každý metr zemědělské půdy vedla k rozorání cest, vykácení remízů, vysušení mokřadů. Krajina ztrácí schopnost zadržet vodu a postrádá rozmanitost. Obec Sivice vrací do krajiny přírodní prvky. Vloni vysadila alej stromů podél polní cesty, letos se chystá vybudovat biocentrum. Jde o soustavu vodních tůní, která vý-znamně zlepší biodiverzitu.

 

„Vše začalo nekončící debatou kolem zanesené vodní nádrže ve správě Povodí Moravy. Pozemky pod ní patří obci. Dohodli jsme se, že v místě nádrže zřídíme vodní tůň. Opodál budou další tři menší tůně, val k vyhřívání obojživelníků, krajinná zeleň. Když se nám podařilo pro tento projekt získat podporu ze SFŽP, pustili jsme se do přípravy. Vybrali jsme dodavatele a v létě začneme stavět“, řekla nám starostka obce Marie Kousalová.

Obec tím současně vyřešila letitý problém přívalových dešťů. „Několikrát do roka voda z koryta vybřežovala a zaplavovala zahrady a sklepy. Část vody jsme odklonili mimo obec a chceme jí plnit vodní tůň v biocentru. Vodu sem přivedeme příkopem podél cesty, ten však musíme upravit, opev-nit a na konci osadit propustek“, doplnila Marie Kousalová. Tuto aktivitu podpoří Jihomoravský kraj z dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň.

Jsme rádi, že v obcích Jihomoravského kraje takové projekty vznikají. Péče o životní prostředí je naší prioritou“, doplnil náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Obec Sivice leží 15 km východně od Brna, žije zde 1080 obyvatel. Jižní část katastru patří do Dyj-sko-svrateckého úvalu a je intenzivně zemědělsky obdělávaná. Na severu se zvedají kopce náleže-jící do podhůří Drahanské vrchoviny. Na jižních svazích se pěstuje vinná réva. Oblast se potýká s trvalým nedostatkem srážek (výjimkou byl loňský rok).


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci