Umístění: Společnost Zajímavosti Vytápění jako příčina požáru v domácnosti

Vytápění jako příčina požáru v domácnosti

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Hasiči tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv.

Dům v plamenech

 

 

 

Mezi nejčastější závady v této oblasti patří:

  • nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu
  • neomítnutý komín, spáry v komíně
  • nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou
  • nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla

Základní bezpečnostní zásady při vytápění

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce a neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Dále je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, případně zajistit tepelnou izolaci stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Topné těleso na pevná paliva zabezpečte nehořlavou podložkou. Ochranná podložka by u všech spotřebičů na pevná paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm.

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů (zpravidla 1krát za 3 roky) a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu, v případě nedostatečného odvětrání může hrozit otrava oxidem uhelnatým.

Každé topidlo a komín jsou konstruovány na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. slámu, umělohmotné lahve apod. Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru. Kamna na pevná paliva nesmíte zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin, hrozí vznícení hořlavých par. V případě topidel na pevná paliva dávejte pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob.
Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších staveb). Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo být samozřejmostí stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím skončení. K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály.

Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

Zdroj a foto: HZS JMK

 


 


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci