Umístění: Společnost Zajímavosti Znojemské neziskovky se mohou ucházet o čtvrt milionu korun

Znojemské neziskovky se mohou ucházet o čtvrt milionu korun

neziskovky znojemsko adfors group grantyZnojemsko, 30. října 2018 - Sportovní sdružení, kulturní spolky, ochránci přírody či lidé v nouzi – ti všichni se letos již pošesté mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu Adfors Grant ve výši 250 tisíc korun. Žadatelé musí být z okresu Znojmo, kde sídlí jeden z výrobních závodů vyhlašovatele soutěže společnosti Saint-Gobain Adfors CZ, nebo sousedního Moravského Krumlova.

Od minulého roku má soutěž nová pravidla, díky nimž mají šanci zvítězit především nové projekty. O příspěvek totiž nemohou znovu usilovat ti, kdo v předchozích dvou ročnících zvítězili. Doposud společnost podpořila na 33 regionálních projektů ze sociální oblasti, ekologie, kultury a sportu. Přihlášky do grantu je možné podávat prostřednictvím webových stránek společnosti, a to od 1. listopadu 2018 do 13. ledna příštího roku.

Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit jak jednotlivci, tak i spolky a občanská sdružení pečující o hendikepované, sociálně znevýhodněné osoby či opuštěné děti, a to například na zajištění léčby, nákup zdravotních pomůcek či vybavení sociálních domů. Na sportovním poli se o grant mohou ucházet dětská i juniorská sdružení působící ve všech výkonnostních třídách, která mohou získané prostředky využít na nákup sportovního vybavení nebo účast ve sportovních soutěžích. V odvětví kultury je možné získat příspěvek např. na konkrétní kulturní akce nebo projekty pro děti a mládež či seniory. V rámci ekologie pak příspěvek může být poskytnut například na ochranu zraněných zvířat, vybavení záchytných stanic nebo výsadbu zeleně.

Naposledy výhra putovala třeba do společnosti Kolpingova rodina Moravský Krumlov, která ji využila pro přípravu série tzv. teenies workshopů pro mládež s názvem „O čem to je?“. Workshopy se zaměřily např. na focení, hudbu, šachy, létání, různé výtvarné techniky a další zájmy mladých. Radost z příspěvku měli i ve Středisku volného času Mozaika v Poličce, kde podpory využili v zájmovém kroužku karate. Finanční dar potěšil také hráčky fotbalového klubu ve Znojmě, které si z výhry pořídily nové dresové soupravy. Dále hodonický závod podpořil například místní šachovou mládež.

„Jako každý rok, i v posledním ročníku jsme zaznamenali nejvíce žadatelů ze sociální oblasti, naopak nejméně se přihlašují projekty ekologické. S novými pravidly přihlašování platnými od loňského roku se ale vítězné projekty již neopakují, a můžeme tak podpořit zcela nové a zajímavé projekty v regionu. Doufáme proto, že i letošní ročník bude co do zaměření žádostí opět velmi pestrý,“ říká Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti.