Umístění: Kultura Ostatni Letovický zámek - nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje

Letovický zámek - nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje

Letovický zámekZámek v Letovicích a kostely ve Višňovém a Bořeticích - takto vypadá vítězná trojice na pomyslném stupni vítězů soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2008“. Letovický zámek, monumentální soubor budov vzniklých na místě gotického hradu v 16. a 18. století a tyčící se na strmém kopci nad městem, si první místo zasloužil díky obnovám fasády, statickému zajištění hlavní budovy či rekonstrukcí jízdárny.

 
„Samozřejmě máme radost, že zámek Letovice podpořilo svojí sms nejvíce přátel historie z jižní Moravy a tímto jim děkuji,“ komentuje majitel zámku Bohumil Vavříček více než 3300 hlasů, které památka dostala od veřejnosti. „V opravách budeme pokračovat až do úplné rekonstrukce zámku,“ dodává s tím, že raději ani nechce vědět, na kolik peněz již všechny provedené opravy přišly. Každopádně tvrdí, že částku 150 000 Kč za první místo v soutěži použije na další stavební úpravy. Přitom ještě před několika lety byl stav zámku havarijní, ovšem v roce 2006 byly zahájeny práce na postupné rozsáhlé obnově. V roce 2008 byla dokončena obnova fasád, osazení kopií oken a repase historických dveřních výplní.

Letovický zámek


Na druhém místě soutěže se umístil kostel sv. Jana Křtitele ve Višňovém na Znojemsku, pro který hlasovalo téměř tři tisíce lidí. V loňském roce byla ukončena jeho komplexní oprava spočívající v obnově střech a fasád, a odborníci kladně hodnotí i dobrou řemeslnou úroveň provedených prací. Vlastník objektu, Římskokatolická farnost ve Višňovém, díky umístění památky na 2. místě získá 100 000 Kč.

kostel sv. Jana Křtitele ve Višňovém

Třetí místo obsadil kostel svaté Anny v Bořeticích, který měl před opravami silně degradovanou fasádu a zavlhlé zdivo. V loňském roce dokončena celková sanace objektu a kostel získal nové omítky a nátěry včetně dveří a oken. Oprava spočívala v odstranění částí omítek a dokončení chybějících profilací a u odborníků rovněž zabodovala velmi dobrou kvalitou provedených prací. Římskokatolická farnost v Bořeticích obdrží 50 000 Kč.

kostel svaté Anny v Bořeticích

Díky těsnému rozdílu mezi třetím a čtvrtým místem, který činil pouhých 461 hlasů, byly částkou 30 000 Kč mimořádně oceněny i restaurované ikony z kostela Církve československé husitské v Blansku. Ty byly částečně poškozené a po původních necitlivých opravách ve velmi špatném stavu.

„Jihomoravský kraj pořádal soutěž s cílem propagovat památky, památkovou péči, podpořit vlastníky řádně pečující o památky a seznámit veřejnost s problematikou památkové péče. Velké množství především nemovitých kulturních památek na území Jihomoravského kraje se totiž nachází v neutěšeném stavu. Význam a poslání památek pro společenský, kulturní a turistický život Jihomoravského kraje je mnohými vlastníky památek a širokou veřejností stále nedoceňován. Hlavním smyslem soutěže bylo vhodně motivovat vlastníky památek a zlepšit tak jejich přístup k příkladné obnově kulturního dědictví,“ říká Mgr. Václav Božek, náměstek hejtmana.

„V soutěži hodláme v příštích letech pokračovat. Vede nás k tomu velký zájem veřejnosti, velmi pozitivní ohlasy starostů měst a obcí, jejichž památky soutěží a celkový příznivý dopad na vztah ke kulturním hodnotám, kvalitě života a patriotismu v našem kraji. Uvažujeme o širší zapojení odborné veřejnosti, aby se nejen zvětšil počet nominovaných památek do soutěže z různých oblastí, ale i překonala určitá ostýchavost památkářů – odborníků ve vztahu k široké veřejnosti,“ doplňuje Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí odboru kultury a památkové péče KrÚ JMK.
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci