Umístění: Kultura Ostatni Nadace Via podpoří ty, kteří chtějí opravit drobné památky

Nadace Via podpoří ty, kteří chtějí opravit drobné památky

kaplicka pamatkaBrno, 1. února 2016 – Nadace Via právě vyhlásila další ročník programu Fond kulturního dědictví. Cílem programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí. Organizátoři také chtějí pomáhat posilovat osobní vazby mezi dobrovolníky, a to právě prostřednictvím společné účasti na opravách a oživení drobných památek.

 

„Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky,“ říká manažerka programu Lucie Voláková z Nadace Via. „Chceme podpořit obyvatele také v objevování historie místa, kde žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Tomu by společná oprava a následné oživení drobné památky lokálního významu měly napomoci.“ Míra zapojení veřejnosti je proto při výběru projektů klíčová. „V letošním ročníku vítáme také záměry na opravu židovských památek,“ dodává Lucie Voláková.

A na jakou podporu se mohou realizátoři vybraných projektů těšit?  Především se bude jednat o částku až 40.000 Kč na opravu drobné místní památky. Součástí podpory je však také úvodní seminář, věnovaný tématům souvisejícím s památkovou péčí a zapojováním místní veřejnosti. Bonusem je pak možnost získání částky až 2.000 Kč na odborné konzultace. Program je financován z peněz soukromých dárců, partnerem programu je Plzeňský Prazdroj.

Žádost o podporu z programu Fond kulturního dědictví mohou podávat spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, farnosti, charity, diakonie či obce. Uzávěrka příjmu žádostí je 7. března 2016, výsledky hodnoticí komise budou zveřejněny v polovině dubna. Úspěšní žadatelé poté budou mít rok na to, aby svůj projekt převedli v život.

Nadace Via je nezávislá česká nadace, která podporuje aktivní lidi měnící své okolí a tím i celé Česko k lepšímu. Jejími tématy jsou komunitní rozvoj (komunitní opravy parků, návsím oživování měst, sousedské slavnosti apod) a rozvoj filantropie v Česku.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci