Umístění: Společnost Zajímavosti Blansko vyhlásilo boj vrakům v ulicích, už jich zmizelo více než 50

Blansko vyhlásilo boj vrakům v ulicích, už jich zmizelo více než 50

Blansko, 23. prosince 2020 – Desítky dlouhodobě odstavených vozidel, která nemají platnou technickou prohlídku, komplikovaly parkování po celém městě. Donutit majitele vozidlo odstavit z veřejných parkovišť a komunikací bylo ale velice složité, strážníci k tomu majitele jen kvůli neplatné technické totiž nutit nemohli. Situace se změnila díky novelizaci zákona o pozemních komunikacích. Městská policie díky ní od začátku listopadu z ulic města dostala přes pět desítek takových vozidel.

vrak blansko ulice michal zaboj

 

„Případy dlouhodobě odstavovaných vozidel na pozemních komunikacích a na veřejných parkovištích jsou na Městskou policii Blansko oznamovány poměrně často. To samo o sobě ale strážníkům nezakládá žádný právní důvod k provedení nějakého úkonu. Pokud majitel nepáchá nějaký dopravní přestupek, stání vozidel jako takové není nijak časově omezeno. Řešit se tak dosud mohly pouze případy, kdy se jednalo o skutečné vraky vozidel ve smyslu definice podle zákona o pozemních komunikacích,“ vysvětlil ředitel Městské policie Blansko Martin Lepka.

Pod definici vraků ovšem zdaleka nespadají všechna dlouhodobě odstavená vozidla. Pro označení vraku například vůbec není rozhodné, jestli má vozidlo registrační značku nebo platnou technickou prohlídku. Situaci po naléhání zástupců samospráv pomohl vyřešit zákon č. 162/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle něj je zakázáno na místní komunikaci či na veřejně přístupné účelové komunikaci odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více jak šesti měsíců nemá platnou technickou prohlídku. Případně vozidlo, u kterého policisté zjistili při silniční kontrole, že je technicky nezpůsobilé k provozu.

Právě u těchto vozidel mohou strážníci díky nové úpravě řešit s majiteli, kteří vozidla dlouhodobě odstavují na veřejných komunikacích, porušení zákona. Provozovatel vozidla pak je v případě místní komunikace důvodně podezřelý ze spáchání přestupku, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč (resp. 200 000 Kč, pokud je vozidlo odstaveno na účelové komunikaci). Odpovědnosti se nezbaví ani vlastníci vozidel, která jsou v registru vozidel vedena jako zaniklá, i těm hrozí stejné sankce.

„Zákon č. 162/2020 Sb. je účinný od 30. dubna 2020. S ohledem na půlroční lhůtu jsme proti dlouhodobě odstaveným vozidlům mohli začít zasahovat až od 1. listopadu. Na území města jsme zjistili 59 dlouhodobě odstavených vozidel bez platné technické prohlídky, která porušují zákon. Jejich provozovatele (vlastníky), jsme se primárně snažili upozornit, že porušují zákon a poučit je o dalším možném řešení. Je několik možností, jak může osoba s vozidlem naložit. Pokud ho chce dále provozovatel užívat v silničním provozu, musí vozidlo přistavit k provedení technické prohlídky ve stanici technické kontroly a touto prohlídkou úspěšně projít. Jestliže toto nemá v úmyslu, musí vozidlo neprodleně z komunikace odstranit, tedy buď odstavit na soukromém pozemku, nebo vozidlo ekologicky zlikvidovat ve spolupráci s provozovnou, která má k tomuto oprávnění,“ popsal Martin Lepka s tím, že s dokladem o ekologické likvidaci pak je nutné požádat na evidenci vozidel městského úřadu o zápis zániku vozidla.

Strážníkům se takto už podařilo vyřešit celkem 51 případů dlouhodobě odstavených vozidel. U zbývajících se většinou jedná o komplikovanější případy, kdy je vozidlo předmětem nedořešené pozůstalosti po zemřelém, předmětem insolvenčního řízení, případně majitelé žijí mimo Českou republiku. „V případech, kdy jsou provozovatelé nebo vlastníci vozidel nekontaktní či nespolupracují, budeme namísto domluvy věc řešit ve spolupráci se správním orgánem, který může v řízení o přestupku udělit uvedené, poměrně vysoké, pokuty,“ dodal Martin Lepka.

Foto: Michal Záboj


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci