Umístění: Společnost Zajímavosti EG.D po přesunech čapích hnízd chystá instalaci budek pro sýčky

EG.D po přesunech čapích hnízd chystá instalaci budek pro sýčky

Brno, 27. září 2022 – Primárním úkolem distribuční společnosti EG.D, člena skupiny E.ON, je spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické energie. Vedle toho však klade i velký důraz na ochranu přírody a ptactva. V tomto ohledu EG.D již dlouhodobě spolupracuje s Českou společností ornitologickou. Koncem minulého roku energetici dohromady s ornitology vybudovali v Nových Mlýnech na Břeclavsku nový sloup se speciální hnízdní podložkou pro přesun čapího hnízda. Druhý takový přesun zvládli letos v Sudoměřicích na Hodonínsku a během léta nainstalovali i budky pro rorýse na trafostanice ve Vracově na Hodonínsku. Další projekty jsou naplánované na příští rok.

2022-09-28 184603

 

Přesun čapího hnízda v Nových Mlýnech jasně ukázal, jak je podobná kooperace důležitá. Z problematického místa, které ohrožovalo bezpečnost samotných ptáků i dodávek elektřiny, se čápi dostali na novou hnízdní podložku vzdálenou 15 metrů od původní. „Čápi hnízdo přijali, přes sezonu vyvedli čtyři mláďata a nyní už jsou na cestě do teplých krajin,“ osvětluje Radek Slatinský, vedoucí regionální správy EG.D Hodonín.

Na podobný scénář se energetici těší i v případě dalšího přesunu hnízda, ke kterému došlo v uplynulých týdnech v Sudoměřicích na Hodonínsku. Přesun se uskutečnil v podobném duchu jako na Břeclavsku. Čápi tak získali pro příští jaro bezpečné útočiště. Během následujícího roku jsou v plánu další přesuny hnízd. „Jako první bude na řadě hnízdo v Řečici na Vysočině. Pokračuje příprava prioritního zabezpečení rizikových úseků linek vysokého napětí v rámci projektu LIFE+ Eurokite. Ve finální fázi je příprava metodického pokynu pro prevenci kolizí ptáků s vodiči nadzemního vedení, který společně připravujeme v odborné pracovní skupině Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,“ vypočítává Lukáš Viktora z České ornitologické společnosti.

capi hnizdo

Na trafostanici jsou budky pro rorýse
Příkladem úspěšného partnerství mezi EG.D a Českou společností ornitologickou je i instalace budek pro ohrožené rorýsi na budově trafostanice ve Vracově. Vzhledem k velkému úbytku hnízdních možností pro tento druh je totiž vyvěšování nových budek jedním z mála způsobů aktivní ochrany tohoto ptačího druhu. I proto umožnila EG.D montáž čtveřice budek na svou trafostanici. „Shodli jsme se, že přítomnost budky na fasádě nemovitosti není pro nás žádným významným rizikem. Ani případná údržba hnízdní budky ze strany ornitologů není riziková, jelikož zde není žádná možnost přiblížení k částem distribuční soustavy pod napětím,“ dodává Radek Slatinský.

Hlavním bodem spolupráce je prevence
Energetici spolupracují s Českou společností ornitologickou dlouhodobě a vedle jednotlivých projektů se zaměřují i na prevenci. Jedná se o předcházení úrazů ptáků elektrickým výbojem na konzolách podpěrných bodů, prevenci nárazů ptáků do vodičů či transfery čapích hnízd. EG.D instaluje řadu bezpečnostních prvků na vedení a před dvěma lety instalovala i nové tipy spirál na vodiče na Žďársku.

„Bez spolupráce s energetiky nemůže být ochrana ptáků na nadzemním vedení elektrického proudu účinná. EG.D nám pomáhá hlavně v otázkách technických řešení, pro které my ornitologové nemáme potřebnou erudici ani kapacity. Co naopak můžeme nabídnout, jsou poznatky o rozšíření a chování ptáků, které můžeme využít v celém procesu distribuce elektřiny - od vývoje konzol nebo prvků dodatečného zabezpečení podpěrných bodů a vodičů, až po lokality, jejichž zabezpečení je pro ochranu přírody prioritou,“ uvádí Lukáš Viktora.

capi stozar

Ochrana sýčků před predátory
Letos energetici také zabezpečili vedení vysokého napětí v katastru Dubňan, kde bylo pod vodiči nalezeno několik uhynulých labutí. Do finální podoby spěje i memorandum pro instalaci hnízdních budek pro sýčky obecné. Sýček dnes patří k nejvíce ohroženým sovám a jeho poslední pravidelná hnízdiště se nacházejí na jižní Moravě a v Ústeckém kraji.

„Pomoci jim můžeme, kromě dalších opatření, také instalací speciálních budek, které jsou chráněné proti predátorům. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že budky, které jsou umístěné na sloupech nadzemního vedení, ptáci ochotně přijímají a cítí se v nich bezpečně. V rámci záchranného programu pro sýčka obecného byly našimi členy vytipovány vhodné lokality, schválen vhodný typ budek, které budou instalovány na betonové sloupy EG.D,“ přidává Lukáš Viktora.

Spolupráci potvrdila i účast na konferenci Ptáci v pohybu v Mikulově
Vzájemnou součinnost mezi energetiky a ornitology dokládá i účast zástupců EG.D na konferenci České společnosti ornitologické Ptáci a svět v pohybu, která se uskutečnila poslední zářijový víkend v Mikulově. „Na této konferenci jsme prezentovali téma ochrany ptáků na nadzemním elektrickém vedení. S kolegy z České společnosti ornitologické se nám daří nacházet prostor pro velmi úspěšnou kooperaci. Do projektů je zapojena řada lidí, bez kterých by to nebylo možné,“ uzavírá Jan Volek, vedoucí oddělení standardizace distribuční společnosti EG.D.

Foto: EG.D.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci