Umístění: Společnost Zajímavosti EG.D pokračuje v obnově sítí v obcích, které zasáhlo tornádo

EG.D pokračuje v obnově sítí v obcích, které zasáhlo tornádo

Hodonín, 16. února 2022 – Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, dokázala během jednoho měsíce obnovit dodávky elektrické energie v obcích postižených tornádem z konce června loňského roku. Tím ale práce neskončily. Pracovníci distribuční společnosti i nadále pokračovali v obnově sítě. Provizorní vedení na dřevěných sloupech postupně vystřídá kabelové vedení v zemi. Týkat se bude zhruba 30 kilometrů kabelů na hladině nízkého napětí a 15 kilometrů sítě vysokého napětí, v plánu je také osazení 16 kioskových trafostanic, z nichž už šest je na svém místě. Výše investic do obcí postižených tornádem bude zhruba 200 milionů korun.

trafostanice eon rekonstrukce tornado

 

„Jen pro srovnání můžeme uvést, že takový objem investic dělá ročně celá jedna regionální správa. V případě té hodonínské se jedná o necelých dvě stě obcí. A my takový objem financí budeme investovat do čtyř obcí. Ale právě kabelizace vedení je do budoucna cesta, jak škody po podobných jevech minimalizovat,“ vysvětluje Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě VN a NN a připomíná, že dalších 190 obcí v regionu má i pro tento rok požadavky na připojení a koordinační stavby, které se společnost EG.D snaží obnovit.

V Hruškách jsou osazené první dvě trafostanice
„Už během podzimních měsíců jsme pracovali na koordinaci prací, na získání příslušných povolení a všech náležitostí tak, abychom co nejdříve mohli začít s realizací přímo na místě. Během zimních měsíců jsme začali dělat práce, které lze provádět při nízkých venkovních teplotách. Osazovaly se kabelové skříně na jednotlivých domech, osazujeme trafostanice a až nám to počasí a všechny okolnosti dovolí, pustíme se do kabelizace vedení v dotčených obcích,“ popisuje průběh prací Radek Slatinský, vedoucí regionální správy Hodonín. V Hruškách už tak stojí dvě nové trafostanice. Další tři už jsou osazené v Moravské Nové Vsi a jedna v městské části Hodonína Pánov. Další ještě přibudou v Mikulčicích, v Lužicích a jejich počet se zvýší i v Moravské Nové Vsi. Všechny trafostanice by měly být osazeny do 20. března.

Realizaci by chtěla mít EG.D hotovou do konce tohoto roku, kdy by měly zmizet z ulic postižených obcí provizorní rozvody a obyvatelé by mohli využívat energii z nově postavené sítě. Všechny práce jsou navíc koordinovány s dalšími potřebami obcí, jako je výstavba chodníků, oprava komunikací nebo výsadba zeleně. EG.D v rámci podpory částečně pomůže obcím i s výstavbou veřejného osvětlení.

trafostanice pro moravu e.gd

Obce se dočkají chytrých trafostanic
V obnově elektrických sítí v postižených obcích se počítá také s osazením tzv. smart trafostanic. V oblasti budou celkem tři – po jedné v Hruškách, v Mikulčicích a v Lužicích. Tyto trafostanice jsou dálkově ovládány, díky čemuž dokáží pracovníci EG.D velmi rychle a efektivně manipulovat v síti. Hodí se to hlavně při poruchách, kdy dispečer mnohem rychleji zjistí místo poruchy a dálkově ji vymanipuluje. Tím je schopen minimalizovat nedodávky energií do co nejnižšího počtu odběrných míst.

Obnovená je i linka velmi vysokého napětí
Řádění tornáda se nevyhnulo ani dvojitému vedení velmi vysokého napětí 110 kV na trase Břeclav – Tvrdonice – Hodonín, které bylo zničené větrem o rychlosti více než 200 km/h v délce zhruba pěti kilometrů a které je důležité pro napájení podzemních zásobníků zemního plynu v Tvrdonicích. Napájení 110kV pro TR Tvrdonice bylo zajištěno vedením V8202 ze Slovenska po celou dobu, než bude vedení opraveno.

Tornádo zničilo třináct stožárů, které bylo potřeba kompletně vyměnit, plus bylo potřeba vyměnit další 3, které mohly být vlivem pádu ostatních také poškozeny. Pracovníci EG.D skrze zhotovitelskou firmu Elektrovod instalovali celkem 31 kilometrů nových fázových vodičů na 16 nových stožárů a to vše stihli do 21. 12. 2021. „Začátkem března 2022 ještě doplníme kombinované zemní lano v délce 7,5 kilometru, které k nám už míří od dodavatele a jehož výměna je závislá na plánované odstávce Českých drah,“ dodává Tomáš Žáček, vedoucí výstavby VVN společnosti EG.D.

Foto: archiv EG.D


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci