Aktualizováno: Tuesday, 17. October 00:00

Umístění: Společnost Zajímavosti Kraj podpoří vědce při boji s následky sucha

Kraj podpoří vědce při boji s následky sucha

sucho pole vyzkum jizni moravaBrno, 1. února 2016 - Pokračovat v započatém projektu při boji s následky sucha chce Jihomoravský kraj. Na jednání ve čtvrtek 28. ledna o tom rozhodli radní, kteří schválili uzavření Smlouvy o spolupráci při řešení výzkumného projektu „Komplexní přístup pro monitorování a zmírnění dopadů sucha v regionu jižní Moravy“ mezi Jihomoravským krajem a Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

„Jde o pokračování společných aktivit z loňského roku, nyní s finanční spoluúčastí 50 tisíc korun. Cílem projektu je provozovat aktuální monitoring sucha na území kraje a identifikovat konkrétní lokalitu vhodnou pro realizaci opatření ke zlepšení jejich ekosystémových produkčních i mimoprodukčních funkcí a tato opatření navrhnout,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Konkrétně půjde o tyto aktivity:

  • Průběžně (týdně) monitorovat okresy Jihomoravského kraje z pohledu půdní vrstvy 0–40 cm;  40–100 cm a celého půdního profilu 0–100 cm.
  • Vytvářet a publikovat předpovědi sucha pro Jihomoravský kraj.
  • Sledovat suché epizody na území Jihomoravského kraje a posoudit jejich ekonomické dopady na polní produkci.
  • Ve spolupráci s týmem zpracovatele dokumentu „Generel vodního hospodářství ČR“ (z pohledu povodní, eroze, drah soustředěného odtoku, kritických bodů, sucha a vysýchavých půd) identifikovat pilotní oblast na území Jihomoravského kraje a navrhnout adaptační opatření.
  • Pracovat na podkladech pro legislativní doporučení týkajících se sucha a adaptace na hydrometeorologické extrémy.

„Sucho na jižní Moravě, zejména v okresech Znojmo, Břeclav a Hodonín, patří k extrémním situacím s vážnými environmentálními i ekonomickými a sociálními důsledky v České republice. Tento fenomén na jižní Moravě negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových funkcí od zemědělské a lesní produkce přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Rok 2015 byl z hlediska sucha v ČR extrémní – uvádí se, že škody způsobené zemědělským suchem dosáhnou 4 miliard korun,“ doplnil hejtman Hašek.

Zdroj: JMK


Šalina - řádková inzerce