Umístění: Jižní Morava Politika Boj proti následkům dlouhodobého sucha na jihu Moravy pokračuje

Boj proti následkům dlouhodobého sucha na jihu Moravy pokračuje

Brno, 11. ledna 2024 - Nejen na budování tůní a mokřadů, obnovu polních cest, mezí, remízků nebo větrolamů, ale také na péči o již vysazenou zeleň, nákup půdních kondicionérů a zavlažovacích vaků nebo na projektovou dokumentaci k projektům i na zpracování rozsáhlejších koncepcí. I v letošním roce kraj rozjel dotační program určený na Podporu adaptačních opatření na změnu klimatu. Ve středu 10. ledna ho schválili radní kraje.

suchA Hlina sucho dotace

 

„Loni se podařilo podpořit rekordních 165 projektů. Chceme v podpoře pokračovat i v letošním roce. Na opatření proti následkům sucha jsme vyčlenili v rámci speciálního dotačního programu 20 milionů korun,“ říká hejtman Jan Grolich. „Dopady dlouhodobého sucha mají devastující vliv také na zemědělskou a lesní produkci. Ochrana půdy a prevence její eroze jsou tak další klíčové prvky boje proti následkům sucha, zejména v zemědělském regionu, kterým jižní Morava vždy byla. Pokračujeme také v loni započaté podpoře zakládání stanovišť vhodných trvalých travních porostů, krajinných trávníků, bylinných trávníků a lučních porostů. Projekty v této oblasti jsou nově podporované přímo v rámci dotačního titulu s názvem Zadržení vody v krajině,“ vysvětluje náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Pro kraj je také důležitý jeden zásadní moment – podpora koncepčního uvažování obcí a měst. „Jde nám o to, aby se radnice a obecní úřady věnovaly boji proti suchu v delším časovém horizontu než v rámci jednoho volebního období. A věřím, že se to daří. Jako dobrý příklad můžou posloužit projekty obcí Čejkovice, Ratíškovice, Moravská Nová Ves a Rohatec, jejichž společná adaptační strategie na změnu klimatu měla vztah k celému Regionu Podluží a Hodonínska,“ konstatuje náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Dotační program je letos rozdělený na pět dotačních titulů:

  1. Podpora malých vodních toků a malých vodních nádrží
  2. Zadržení vody v krajině
  3. Následná péče o zeleň
  4. Projektová dokumentace
  5. Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn

Program je určený nejen pro obce, dobrovolné svazky obcí, školy, církve, ale i pro drobné zemědělské podnikatele a další právnické osoby splňující jeho podmínky.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci