Aktualizováno: Thursday, 21. September 13:00

Umístění: Společnost Zajímavosti Mikulov se bude prezentovat novým logem

Mikulov se bude prezentovat novým logem

MIKULOV nove logo vune jihuikulov, 25. ledna 2016 - Mikulov má nové logo, které vzešlo ze soutěže o novou grafickou značku města Mikulova. Logo, kterým se bude Mikulov prezentovat na všech tiskovinách a propagačních materiálech. „Jednoduchá značka je důležitá pro identifikaci a Mikulov ji doposud neměl," řekla místostarostka Marie Leskovjanová. Mikulovští užívali na propagačních matriálech znak města.

Soutěž byla vyhlášena v polovině loňského roku. "Oslovili jsme jedenáct grafiků a grafických studií, včetně mikulovských. Do soutěže se nakonec přihlásilo se svými návrhy pět účastníků," doplnila místostarostka.

Výběrová komise vybírala nejdříve anonymně z návrhů zaslaných grafickými studii a grafiky – CCB, spol. s.r.o., Zdeněk Halla, m-ARK marketing a reklama, Yvona Jandáková a Libor Lípa.

"V rámci prvního kola posuzování byli čtyři grafici požádáni o dopracování návrhů, včetně konkrétního zapracování loga na tiskovinu a propagační předměty," upřesnila Marcela Šimánková z odboru rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu Mikulov. Z předložených návrhů byl nakonec vybrán návrh výtvarníka Libora Lípy, mikulovského rodáka, žijícího nyní v Praze.

"Jeho grafické zpracování značky nejlépe vyhovuje požadavkům jak vizuálním, tak i technickým a logo se bude používat v několika barevných variantách," řekla Marcela Šimánková.

Nově vydané propagační materiály pro rok 2016 již nové logo, které bylo poprvé prezentováno na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016 v polovině ledna v Brně, mají a brzy se objeví na dalších propagačních materiálech, které město Mikulov v rámci své prezentace připravuje.

Jitka Sobotková


Salon vín České republiky 2017