Umístění: Společnost Zajímavosti Šest projektů z jižní Moravy chce zvítězit v soutěži Adapterra Awards

Šest projektů z jižní Moravy chce zvítězit v soutěži Adapterra Awards

Brno, 27. září 2022 - Sucho, přehřívání měst i přívalové srážky letos potrápily značnou část naší republiky a do budoucna se pravděpodobně budou objevovat častěji. Existují ale místa, kde jsou na podobné projevy počasí připraveni. Šest jihomoravských projektů se právě snaží získat hlasy veřejnosti v celostátní soutěži Adapterra Awards 2022. Získají Cenu sympatie Vohančice, Židlochovice, Šardice, Ořechov či dva projekty z Brna? Hlasovat je možné do 15. října na webu adapterraawards.cz. Soutěž pořádá Nadace Partnerství a Integra Consulting pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

krajina ekologie

 

Před sedmi lety na pozemky města Židlochovice, do lokality zvané Líchy, přijely bagry. Hrábly do zemědělské půdy, objevila se voda a spolu s ní se sem postupně vrátily rostliny i zvířata. Krok za krokem zde vznikal lužní les a více než půlhektarový mokřad. Na původně obrovský lán pole pak přibyly ještě další prvky – lesíky, remízky, ovocné sady, stromořadí a květnaté louky. „Lesopark Líchy představuje jeden z adaptačních projektů, kterými se jihomoravské obce snaží reagovat na důsledky intenzivního zemědělství. Velké plochy, chybějící zeleň a drobné vodní prvky, nesprávné osevní postupy, těžká zemědělská technika v kombinaci s extrémy počasí, jako je sucho nebo nárazové lijáky, jim způsobují komplikace. Obvykle je trápí prašnost z polí v suchých obdobích nebo splach orné půdy (bahna) do obce při přívalových srážkách,“ říká organizátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství.

V nedalekém Ořechově řeší, jak na záplavy a splavování zeminy z polí do obce už od roku 2005. V podstatě všechny plochy ve svém vlastnictví obec využila ke zlepšení zasakování vody a zpomalení odtoku v okolní krajině. Vznikl zde rozsáhlý val s biokoridorem, suchý poldr, tři přírodní rybníčky i sedmihektarový mokřad. Obec také obnovila původní polní cesty a dnes vedle každé z nich nalezneme stromořadí, zatravněný pás s keři, biopás a až pak hospodářskou plodinu. „Polní cesty slouží i kvalitnějšímu životu našich obyvatel, kteří si mohou vyjít do přírody nebo sousední obce mimo frekventované komunikace,“ uvádí starosta Ořechova Tomáš Dudík. Vedle krajinných opatření obec postupně zavádí adaptační opatření také uvnitř obce, jako jsou zasakovací dlaždice na parkovištích či akumulace dešťové vody na zálivku.

Síť polních cest o celkové délce 2,2 km vytvořili také v okolí Vohančic na Tišnovsku, které kromě záplav a eroze v létě trápí také vysychání vodních zdrojů. S neutěšeným stavem zdejších zemědělských pozemků se obec rozhodla vypořádat zatravněním plochy o celkové velikosti 43 ha a rozsáhlými krajinářskými úpravami svahů. Aby se ale tento projekt mohl zrealizovat, muselo město směnit 88 pozemků s místními vlastníky.

Na svou práci v oblasti protipovodňové ochrany jsou pyšní také v Šardicích, kde opakovaně bojovali s bleskovými povodněmi. Docházelo zde k zaplavení obce, poškození budov, dokonce i ke ztrátám na životě. V posledních 10 letech zde však vybudovali čtyři poldry a uskutečnili mnoho dalších přírodě blízkých opatření, včetně výsadby 13 800 stromů a 4500 keřů.

Přehřívání, sucho a přívalové srážky ale trápí také města, kde obvykle není mnoho prostoru pro rozsáhlé výsadby zeleně či vodní prvky. „Jednu z možností, jak dostat zeleň do města, představují zelené střechy, které dokáží zadržet dešťovou vodu a jejím odpařováním v horkých dnech ochlazovat své okolí. V letošní soutěži máme ve finále hned dva projekty se zelenou střechou z Brna – loftové bydlení DADA Distrikt a panelový dům v ulici Švermova v Bohunicích,“ dodává v závěru Andrea Křivánková. Informace o vítězných projektech a výsledky hlasování v soutěži Adapterra Awards nadace zveřejní 2. listopadu v Praze na konferenci věnované adaptačním opatřením.

Jihomoravští finalisté soutěže Adapterra Awards 2022

  • DADA Distrikt (Brno, Jihomoravský)
  • Zelená střecha na panelovém domě v Brně (Brno, Jihomoravský)
  • Prevence povodní v krajině Šardic (Šardice, Jihomoravský)
  • Lesopark Líchy u Židlochovic (Židlochovice, Jihomoravský)
  • Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově (Ořechov, Jihomoravský)
  • Adaptace krajiny obce Vohančice (Vohančice, Jihomoravský)

Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci