Umístění: Společnost Zajímavosti Tři meandry a kilometr navíc: Část Dyje se vrátila do původního koryta

Tři meandry a kilometr navíc: Část Dyje se vrátila do původního koryta

reka meandr jako dyjeBrno, 7. února 2020 – Devět set metrů navíc pro tok řeky Dyje, stejně jako přeshraniční koordinovaný přístup rakouských a českých expertů v oblasti ochrany vod a životního prostředí. To jsou první výsledky v rámci aktuálně realizovaného programu Evropské unie Interreg Rakousko – Česká republika s názvem Dyje 2020/Thaya 2020. Cílem tohoto projektu bylo znovunapojení třech meandrů, které byly v sedmdesátých letech odpojeny od řeky Dyje mezi rakouským Bernhardsthalem a Rabensburgem a Břeclaví a Lanžhotem na českém břehu. Tento projekt umožnila podpora Evropské unie ve výši téměř 1,8 milionu eur.

„To nejúžasnější na celém tomto projektu je proměna, která se stala za necelé čtyři roky. Z řeky, která byla v minulosti narovnána a desítky let tvořila nepřekonatelnou státní hranici, se stala řeka, u které se setkáváme s našimi kolegy z Rakouska,“ říká David Veselý, který je zodpovědný za projekt Dyje/Thaya 2020 jako partner zastupující správce toku, státní podnik Povodí Moravy.

„Dyje nerespektuje žádné politické ani administrativní hranice. Najít smysluplná řešení pro ochranu vod a pro získání prostoru je proto možné jen díky přeshraniční spolupráci. Interreg nám zde nabídl krásnou příležitost – bez Evropské unie by projekt Thaya 2020 nebyl vůbec reálný,“ říká Franz Steiner, projektový manažer rakouské společnosti viadonau a partner projektu z Rakouska.

Přeshraniční spolupráce rakouských a českých expertů
Kromě obou správ povodí, tedy viadonau a Povodí Moravy, se na projektu podílely také rakouský Úřad pro životní prostředí UBA, český Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a rakouský národní park Thayatal. Strategickými partnery s poradenskou funkcí byly český národní park Podyjí, stejně jako Úřad dolnorakouské státní správy, oddělení vodohospodářství.

V projektu byly nastaveny klíčové údaje, podle kterých všichni partneři vzájemně koordinovali své vědecké metody v oblasti měření a vyhodnocování stavu povodí. Tak mohly být společně realizovány bilaterální strategie. Získané poznatky budou k dispozici také místnímu obyvatelstvu, obecním zastupitelům, místním neziskovým organizacím, akademickým institucím, jako jsou úřady, spolky a odborná grémia. Z neporušené přírody v okolí řeky Dyje profitují ostatně také všichni obyvatelé a návštěvníci této příhraniční oblasti.

Přípravy projektu Dyje/Thaya 2020 začaly na jaře 2016, stavba znovunapojení meandrů byla zahájena v srpnu 2018.


Inzerce