Umístění: Společnost Zajímavosti V Břeclavi ubývá hracích automatů

V Břeclavi ubývá hracích automatů

automat250Břeclav, 23. ledna 2015 - Už tři roky má Břeclav vyhlášku regulující na celém území města provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. V účinnost vstoupila prvního ledna 2012 s tříletým přechodným obdobím pro sázkové hry povolené před účinností této vyhlášky.

„V tomto období město Břeclav ani Ministerstvo financí ČR nepovolilo žádné nové herní zařízení na území Břeclavi, díky čemuž počet herních zařízení ve městě klesl z 610 na 170. Počet provozoven, ve kterých byla tato zařízení v provozu, z čísla 62 na 25,“ uvedl vedoucí ekonomického odboru Ladislav Vašíček.

Ministerstvo financí začalo od začátku roku 2015 zahajovat správní řízení o zrušení zbytku jím vydaných povolení k provozování loterií a jiných podobných her pro rozpor s předmětnou obecně závaznou vyhláškou Břeclavi.

„Předpokládáme, že správní řízení budou postupně probíhat v průběhu roku 2015. Do pravomocného rozhodnutí o ukončení povolení k provozu herních zařízení je jejich provoz legální,“ doplnil Vašíček s tím, že touto problematikou se zabýval Ústavní soud, který ve svém nálezu z roku 2011 konstatuje, že „Dokud provozovatelé disponují platnými rozhodnutími ministerstva financí, obec není oprávněna nerespektování obecně závazné vyhlášky sankcionovat vůči provozovatelům, neboť ti jednají v důvěře v existující a dosud platné akty státu (rozhodnutí o povolení ministerstvem financí)“.


Otevřené sklepy - vstupenky