Umístění: Společnost Zajímavosti Znojmo chce mít hezké centrum, úspěšně bojuje proti vizuálnímu smogu

Znojmo chce mít hezké centrum, úspěšně bojuje proti vizuálnímu smogu

znojmo centrum kostelZnojmo, 11. listopadu 2020 – Znojmo je pro mnoho měst příkladem v otázce takzvaného vizuálního smogu v centru města, tedy v tom, jak má vypadat reklamní označení v centrech historických měst. Díky platným pravidlům pro umisťování reklam do městské památkové rezervace, které existují už od roku 2007, a také díky spolupráci s podnikateli nehyzdí barevné nebo světelné cedule historické centrum města, ale najdete tu vkusné a jemné reklamy, na jejich výrobu a umístění mohou navíc podnikatelé žádat od města dotaci. „Pokud po podnikatelích něco chceme, je férové jim nabídnout pomocnou ruku. Hezké historické centrum města totiž chceme všichni,“ říká starosta Jan Grois.

Aby tomu tak zůstalo i nadále, provádí město každoročně kontrolu reklam v centru. Tu poslední provedlo oddělení památkové péče ve spolupráci s městskou architektkou, stavebním úřadem a památkovým ústavem v minulých dnech.

„Zjistili jsme několik reklam realizovaných bez závazného stanoviska orgánu památkové péče, které je nutné si předem vyžádat. Vlastníky nemovitostí, na nichž jsou umístěny nepovolené reklamy, bude proto neprodleně kontaktovat,“ dodává Alena Křivánková, vedoucí oddělení památkové péče.

Stav reklamních zařízení v památkové rezervaci byl zdokumentován a v současné době oddělení památkové péče stav reklam vyhodnocuje. Vlastníci nemovitostí, na kterých se nepovolené reklamy nacházejí, budou na jejich nepříznivý stav upozorňováni. Problematické reklamy budou s vlastníky konzultovány a bude hledán kompromis pro umožnění jejich realizace tak, aby negativně neovlivňovaly rezervaci, prezentaci kulturních památek a jejich prostředí.

Snahou památkové péče je zajistit, aby kulturní památky a ostatní objekty v rezervaci působily esteticky a aby reklamy a označení byly doplňkem kulturních památek, tj. aby respektovaly ztvárnění fasád, na kterých jsou umísťovány. Z těchto důvodů je třeba realizovat přiměřené a kultivované reklamy, které výrazně nenaruší fasádu ani prostředí rezervace.

„Snahou je odstraňovat nekultivovanou a agresivní reklamu, která příliš poutá pozornost a výrazně se uplatňuje na úkor prezentovaných památek a nerespektuje jejich architektonické ztvárnění a prostředí. Zájmem památkové péče není reklamy a označení likvidovat, ale přizpůsobit je prostředí rezervace, aby v daném veřejném prostoru působily harmonicky,“ dodává Křivánková.

K reklamě v historickém centru nelze přistupovat stejně jako například na Freeportu Hatě. Historické centrum města bylo prohlášeno památkovou rezervací, protože vykazuje významné kulturně historické hodnoty.

Můžeme se pochlubit spoustou kvalitně opravených fasád domů z různých historických období, které jsou kulturním dědictvím nás všech a které jsou pro nás zdrojem poznání, ukázkou vysoké úrovně jejich stavitelů a řemeslníků. Jsou součástí našeho životního prostředí, našich dějin a jsou nenahraditelným bohatstvím. Pro tyto hodnoty je turisté v našem městě obdivují a navštěvují.

Pro prezentaci památek je žádoucí, aby reklamy výrazně nenarušovaly jejich architekturu a vzhled, ale aby fasády domů vhodně a přiměřeně doplňovaly. Z těchto důvodů nejsou žádoucí např. světelné reklamy, rozměrné a výrazně barevné reklamy, polepy zaslepující celou výlohu apod. Světelné reklamy může nahradit jejich nasvícení LED páskem nebo jejich podsvícení.

Reklamy nemusí pokrývat celou skleněnou tabuli výlohy, lze je umísťovat za sklo, do výlohy, do interiéru provozoven. Přijatelné je jejich upevňování do vodících lan, která také umožňují snadnou výměnu reklam. Mají-li reklamy odstup od skla výlohy, přestávají být výraznou a nežádoucí součástí fasády.

„Spousta renomovaných firem, které se reklamní činností v historických centrech zabývají, již reaguje na tyto požadavky a do historického prostředí má přijatelná řešení,“ připomíná starosta Grois.

Upozorňujeme také na umisťování markýz a slunečníků v rezervaci. „Není žádoucí, aby sloužily jako reklamní plochy, ale aby plnily především svoji funkci stínícího prvku. Na těchto součástech městského interiéru proto nelze umísťovat výrazné reklamy a nápisy. Lze připustit pouze ojedinělé menší nápisy na volánu nebo převisu, např. název firmy, piva, zmrzliny atd. Markýzy a slunečníky by měly být v přírodní světlejší barevnosti, aby prostředí doplňovaly a svojí barevností nepřitahovaly přílišnou pozornost,“ doplňuje Křivánková.

„Věříme, že bude možné s většinou majitelů nemovitostí o problémech reklam jednat a najít vhodné řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Tak to ostatně činíme doposud a zatím se nám dařilo nacházet kompromisy, aby reklamní označení bylo přijatelné pro podnikatele, i pro město,“ uzavírá starosta Grois.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci