Hrady.cz
Umístění: Jižní Morava Doprava Dolním Věstonicím svitla naděje, že se po třech letech dočkají opravy silnice

Dolním Věstonicím svitla naděje, že se po třech letech dočkají opravy silnice

auto zena silnice ridickaBrno, 8. srpna 2017 - Na své pondělní schůzi 7. srpna krajští radní projednali možnost řešení obnovení provozu na silnici III/42117 v Dolních Věstonicích, která je od září 2014 stále uzavřena pro poškození přívalovými dešti a následnými sesuvy půdy. Kraj nyní v zájmu vyřešení patové situace převezme od obce Dolní Věstonice všechny činnosti spojené s otevřením uvedené silnice - rada na svém pondělním jednání schválila také návrh konkrétního postupu, který povede k obnovení provozu na uvedené silnici.

„Krajská komunikace mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem je páteřní silnicí a jednou z přístupových bran Lednicko-valtického areálu. Její uzavření komplikuje dopravu, která je více než dva roky vedena po dvacetikilometrové objížďce a má negativní vliv na cestovní ruch v dané oblasti. Integrovaná doprava musí používat objízdné trasy, což zvyšuje náklady kraje a obcí na IDS JMK, zatěžuje životní prostředí obcí a způsobuje časové prodlevy v dojíždění místních obyvatel. Je tedy v zájmu Jihomoravského kraje vynaložit maximální úsilí k vyřešení situace a ke zprovoznění této komunikace,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek.

Rada proto v pondělí schválila návrh postupu Jihomoravského kraje vedoucí k obnovení provozu na silnici III/42117 z Dolních Věstonic do Pavlova a uložila příslušným odborům krajského úřadu spolupracovat při řešení situace vzniklé sesuvy půdy v Dolních Věstonicích. Bude třeba připravit zadávací dokumentaci a zahájit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování investičního záměru a projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu v Dolních Věstonicích spojenou s obnovením provozu na silnici. Dále bude nutné zpracovat žádost o poskytnutí dotace v rámci podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

 Jednání s obcí Dolní Věstonice o možnostech, které by mohly vést k obnovení provozu na silnici III/42117 probíhají již několik měsíců a navazující příprava smluvních podmínek k právu užívání stavby mezi krajem a obcí by měla skončit koncem tohoto měsíce.

„V průběhu srpna bude zpracována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování investičního záměru, projektové dokumentace pro stavební povolení, zaměření stavu na stavbu Dolní Věstonice a sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117. Následně budou předloženy nabídky na zpracování veřejné zakázky, o kterých bude jednat Rada Jihomoravského kraje. Podání příslušné žádosti na Státní fond životního prostředí k registraci kraj předpokládá do konce září letošního roku. Do 15. ledna 2018 by podle schváleného harmonogramu měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy k již provedeným stavbám a pozemkům. Po zpracování příslušné projektové dokumentace se ke stejnému datu předpokládá podání žádosti o povolení stavby v Dolních Věstonicích spojené s obnovením provozu na silnici III/42117,“ uvedl radní Hýbler.

 


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci
Inzerce