Umístění: Jižní Morava Doprava Jihomoravský kraj je o krok blíže k aktualizaci zásad územního rozvoje

Jihomoravský kraj je o krok blíže k aktualizaci zásad územního rozvoje

stavba dalnice bagryBrno, 8. října 2019 - Už v druhé polovině září letošního roku zahájil Jihomoravský kraj první projednání aktualizace svých zásad územního rozvoje. Samotný návrh a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl zveřejněn na webových stránkách kraje a také na webu zurka.cz. „Už za pár dnů budeme ve fázi, kdy návrh budou moct připomínkovat dotčená ministerstva, všechny obce, brněnské městské části, ale také oprávnění investoři, kteří od nás obdrželi oznámení o zahájení projednání jmenovitě,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček.

Jihomoravský kraj zároveň požádal Ministerstvo zahraničních věcí ČR o předání dokumentace sousedním státům (Slovensko, Rakousko) s nabídkou konzultací.

Společné jednání o návrhu, které je určeno dotčeným orgánům, proběhne 9.10.2019, na něm budou informace k obsahu dokumentu. Také veřejnost má možnost podat připomínky, ty je možné dávat písemnou formou, a to nejpozději do 8. listopadu tohoto roku. „Další možností, pro snadné podání připomínek, je využití aplikace na webu JMK nebo na adrese zurka.cz, kde lze připomínky podávat on-line, elektronické podání má stejnou váhu jako podání poštou na adresu JMK,“ dodal Maleček.

Odbor územního plánování a stavebního řádu následně vyhodnotí všechny obdržené připomínky, vyjádření sousedních krajů, výsledky případných konzultací se Slovenskem a Rakouskem a vyřeší případné rozpory u stanovisek dotčených orgánů. „Pak nás čekají jasné dva kroky. Požádáme Ministerstvo životního prostředí o vydání stanoviska SEA (Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) a druhá žádost bude směřována na Ministerstvo pro místní rozvoj o stanovisko nadřízeného orgánu,“ doplnil Maleček.

Na základě výsledků projednání předloží Odbor územního plánování a stavebního řádu na začátku příštího roku krajským zastupitelům ke schválení výběr nejvhodnějších variant u tří záměrů: Troubsko (D1) – Kuřim, Kuřim – Lysice, Brno-Slatina-obchvat, Slatina-Holubice, zkapacitnění včetně mimoúrovňové křižovatky (MÚK), varianta s MÚK Rohlenka.

„Další veřejné projednání s možností připomínkovat aktualizace bude nejspíše v květnu příštího roku. Pokud vše dobře půjde, předpokládám, že vydání aktualizace zásad proběhne v září 2020,“ uzavřel Maleček.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci