Umístění: Jižní Morava Doprava Jihomoravský kraj má letos na údržbu silnic a rekonstrukce připraveno přes miliardu korun

Jihomoravský kraj má letos na údržbu silnic a rekonstrukce připraveno přes miliardu korun

rekonstrukce silnice jmk 2020Brno, 16. února 2020 – Přibližně jednu miliardu a sedm milionů korun vyhradil pro letošní rok Jihomoravský kraj na údržbu a opravy silnic v regionu. Největší část, necelých 650 milionů korun, poputuje jako každý rok na průběžnou zimní a letní péči a lokální opravy výtluků. Zbytek je určen na větší investiční a neinvestiční akce a opravy a spolufinancování projektů realizovaných s podporou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vyplývá to z Programu výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2020, který schválili krajští radní.

Příspěvek Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) stanovuje letošní rozpočet kraje na přibližně 648 milionů korun. „Při současné výši příspěvku je zabezpečeno provádění běžné údržby silnic, včetně zimní, limitováno je však zejména provádění souvislejších oprav. Proto se snažíme intenzivně využít prostředky nabízené v rámci programu IROP a do komplexních rekonstrukcí dál investujeme i z rozpočtu kraje. Jsem rád, že tato aktivita je skutečně vidět. Počty silnic v havarijním či nevyhovujícím stavu se nám za tři roky podařilo snížit o polovinu,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Na spolufinancování projektů IROP má letos kraj v rozpočtu vyhrazeno přes 120 milionů korun. „Celkem jsme do IROP úspěšně zaregistrovali nebo registrujeme projekty za více než 3 miliardy korun. Jihomoravský kraj je v tomto ohledu na špici čerpání mezi regiony. K největším stavbám v letošním roce patří například oprava silnice mezi Hajany a Želešicemi za 110 milionů korun nebo realizace IV. stavby průtahu Rájcem za 275 milionů korun. Do IROP se nám podařilo úspěšně registrovat i obchvat Čebína za 560 milionů korun, kde by měly první práce také začít letos. Bude se zejména jednat o iniciační archeologický průzkum. Využíváme navíc i další programy, například fond Interreg, s jehož pomocí budeme letos zlepšovat dopravní dostupnost Myjavska a Horňácka“ přiblížil Hanák.

Na neinvestiční akce, opravy a rekonstrukce silnic rozsáhlejšího charakteru si připravil kraj pro letošní rok dalších 130 milionů korun. „Uvidíme, zda vláda i pro letošek schválí příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Opět se projevuje, že nutně potřebujeme systémové řešení, abychom věděli, zda a s kolika můžeme počítat penězi. Každoroční ad hoc schvalování příspěvku nám značně komplikuje plánování staveb, i když jsme za peníze samozřejmě vděční. V tuto chvíli proto mohu říct, že mezi největší akce financované přímo z rozpočtu Jihomoravského kraje, bude patřit například II. stavba v rámci projektu Újezd u Brna – Otnice nebo oprava silnice v brněnské ulici Jihlavská,“ doplnil Hanák.

Separátní finance má kraj připraveny i na mosty. „Celkem se jedná o 44 milionů korun a spadá sem vše od drobnějších oprav po bezpečnostní opatření až po větší rekonstrukce a výměny,“ vysvětlil Hanák.

Kraj podle náměstka pro dopravu bude v letošním roce navíc investovat i do vážení kamionů a regulace tranzitní dopravy, opatření pro zvýšení bezpečnosti silnic nebo systému pro hospodaření s vozovkou. „Dalších 40 milionů korun navíc poputuje na projektovou přípravu. Díky ní máme v zásobnících připravenu celou řadu akcí, na které můžeme čerpat jak příspěvek SFDI, tak podporu z evropských fondů,“ uzavřel Hanák.


Komentáře a dotazy k produktu  

 
0 #2 jk 2020-02-29 08:51
Přehledněji investice 2020:

Jihomoravský kraj: 1,007 mld.Kč
Královehradecký kraj: 1,5 mld. Kč
Středočeský kraj: 1,52 mld.Kč

https://www.listyjm.cz/doprava/jihomoravsky-kraj-ma-letos-na-udrzbu-silnic-a-rekonstrukce-pripraveno-pres-miliardu-korun.html
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/krajske-silnice-cekaji-letos-investice-za-pul-druhe-miliardy-306013/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-ma-na-rok-2020-proinvesticni-rozpocet-zamereny-je-na-maximalni-vyuziti-evropskych-fondu
Citovat
 
 
0 #1 jk 2020-02-29 08:42
Proč jsou silnice v JmK v tak špatném stavu? Protože do nich dává kraj málo peněz.

Pro srovnání:
Královéhradecký kraj hodlá během roku investovat do silnic druhé a třetí třídy znovu rekordní sumu. Na téměř pět desítek stavebních projektů dokončených nebo zahájených v roce 2019 vynaloží 1,5 miliardy korun. V plánu je rekonstrukce 89 kilometrů silnic a 11 mostů.
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/krajske-silnice-cekaji-letos-investice-za-pul-druhe-miliardy-306013/
Právě díky tomuto navýšení daňových příjmů je možné na běžné opravy a údržbu silnic dát oproti roku letošnímu, kdy tyto finanční prostředky činily 1,36 miliardy korun, o 156 milionů korun více. Budou tedy činit 1,52 miliardy korun.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-ma-na-rok-2020-proinvesticni-rozpocet-zamereny-je-na-maximalni-vyuziti-evropskych-fondu
Citovat