Umístění: Jižní Morava Doprava Jihomoravští silničáři mohou začít s projektovou přípravou několika staveb

Jihomoravští silničáři mohou začít s projektovou přípravou několika staveb

Brno, 19. dubna 2024 - Jihomoravští radní souhlasili s projektovou přípravou dalších čtyř staveb. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) tak dostala zelenou k investičním záměrům, a to k rekonstrukci průtahu obcí Krasová, k dvojkové silnici mezi Drnholcem a Mikulovem, k průtahu městem Dubňany a ke kompletní rekonstrukci dvojkové silnice v intravilánu obce Malhostovice a k navazujícímu úseku do místní části Nuzířov.

silnice most dalnice

 

„Všechny čtyři schválené záměry zatím finančně odhadujeme na celkových 375 milionů korun, včetně DPH. Ve většině případů půjde o společnou investici kraje, měst, obcí, nebo SFDI,“ uvedl Jiří Crha, náměstek hejtmana Jihomoravského pro dopravu.

Úvodní investiční záměr řeší rekonstrukci silnice II/414 mezi Hrušovany nad Jevišovkou a Mikulovem. Součástí stavby jsou jak extravilánové, tak intravilánové úseky (Drnholec, Dobré Pole, Novosedly a Březí). Předpokládané náklady v rámci této realizace jsou odhadovány na necelých 220 milionů korun. Stavba by se měla zahajovat v příštím roce a poslední úsek by měl být hotový v roce 2029.

„Už v příštím roce bychom chtěli spustit také kompletní rekonstrukci silnice II/379 v intravilánu obce Malhostovice, včetně místní části Nuzířov a dále extravilánový úsek mezi Malhostovicemi a Nuzířovem. Jde o celkovou délku stavby 2,630 km a realizace bude rozdělena na tři úseky. Součástí rekonstrukce vozovky jsou také opravy dvou mostů, propustků a obnova odvodnění komunikace. Dále budou řešeny chodníky, nová opěrná zeď a přeložky inženýrských sítí. Zatím jsou náklady vyčísleny na více jak 90 milionů korun,“ dodal náměstek Crha.

Třetí odsouhlasený investiční záměr řeší rekonstrukci silnice III/37362 v průtahu obce Krasová v délce 0,850 km. V rámci stavby budou opraveny stávající chodníky a doplněny nové, zbudují se parkovací stání, budou přeloženy inženýrské sítě, upraví se odvodnění a doplní se veřejné osvětlení. „Jedná se o společnou stavbu s obcí Krasová a náklady v rámci této realizace se odhadují na 44 milionů korun, včetně DPH. I v tomto případě bychom chtěli akci zahájit v příštím roce,“ popsal náměstek Crha.

Poslední investiční záměr řeší kompletní rekonstrukci silnice III/4254 v Dubňanech, v délce 0,957 km, včetně parkovacích ploch a souvisejících objektů, či inženýrských sítí. Tato stavba by se zahajovala v roce 2026, přičemž náklady na její realizaci se odhadují na 22 milionů korun, včetně DPH.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci