Umístění: Jižní Morava Doprava Kraj chce rozvíjet všechny druhy dopravy

Kraj chce rozvíjet všechny druhy dopravy

Brno je křižovatkou přesahující hranice jihomoravského regionu a rozvinutá a funkční dopravní síť je nezbytným předpokladem pro další rozvoj celé jižní Moravy. O rozvoji dopravní infrastruktury hovoříme s ing. Milanem Venclíkem, 1. náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje...

Milan Venclík

 

Jak si kraj poradí se vzrůstající dopravou?
Další růst intenzity dopravy je přirozený, naším úkolem je však zachovat udržitelnou dělbu přepravy mezi individuální automobilovou dopravou a veřejnou hromadnou dopravou. Musíme tedy zkvalitnit nabídku veřejné dopravy a mírně regulovat tu individuální. Součástí tohoto řešení je i Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK).

Jak probíhá integrace dopravy v kraji?
V letošním roce bude dokončena integrace větší části území kraje až na Znojemsko a západní část Mikulovska. Celý kraj bude integrován do konce roku 2010. I v dalším období se počítá s podporou projektů IDS JMK z Regionálního operačního programu EU. Dopravní obslužnost stojí krajský rozpočet téměř jednu miliardu korun ročně, z toho přibližně polovinu dostávají České dráhy jako zatím jediný železniční dopravce.

Jak bude IDS JMK propojen s individuální osobní dopravou?
Rozvíjet se budou systémy známé jako Park + Ride (zaparkuj a jeď), podporovat budeme vznik stanovišť Bike + Ride (vezmi kolo a jeď) v uzlových bodech IDS a budování bezpečné pěší a cyklistické infrastruktury, která dovede uživatele k nástupním uzlům IDS.

Jaké jsou priority kraje v oblasti silniční dopravy?
Naší základní prioritou je spojení Brna s Vídní, velmi významná je i rychlostní silnice z Brna na Svitavy. Tato silnice neřeší jen problém napojení samotného Brna, ale spojení severu Jihomoravského kraje a kraje Pardubického. Navíc přinese odlehčení v současnosti už nevyhovující síti mezi Troubskem a Sebranicemi. Klíčové pro rozvoj hospodářství a cestovního ruchu na Znojemsku je dobré silniční spojení Brna a Znojma. Rozšířit by se měla dálnice D1 mezi Kývalkou a Holubicemi tak, aby v celém úseku měla namísto dnešních čtyř cílových šest pruhů. Modernizovat chceme i dnešní silnici II. třídy mezi Brnem a Hodonínem a poté ji rekategorizovat na silnici I. třídy. Pracovat se bude i na dokončení velkého městského okruhu v Brně, pokračovat bude i realizace obchvatů obcí a měst Jihomoravského kraje.

Podpoříte výstavbu nového železničního uzlu v Brně?
Chceme-li být evropskou metropolí, je nezbytná vysokorychlostní železnice. Ta potřebuje
odpovídající podmínky, a je proto v zájmu kraje výstavbu nového železničního uzlu v Brně podporovat. Nový železniční uzel přinese odlehčení historickému centru a umožní efektivně provázat všechny složky dopravy pro obyvatele města i jeho návštěvníky. V rámci přestavby Železničního uzlu Brno se budou realizovat krajské záměry, a to neželezniční části přestupních terminálů IDS JMK, konkrétně v Černovicích, Židenicích a na Vídeňské. Budeme podporovat Severojižní kolejový diametr jako stavbu řešící dokonalým způsobem průchod některých tratí územím města Brna a současně vazbu mezi regionální osobní dopravou a městskou hromadnou dopravou.

Připravuje se modernizace dalších železničních tratí?
V zájmu Jihomoravského kraje je i modernizace tratě Brno–Přerov, tzv. Moravské magistrály – konkrétně zdvojkolejnění a úprava na traťovou rychlost 200 km/h. Projekt vysokorychlostní železnice má vůbec naši velkou podporu. Až budou tyto železnice hotové, což se ale nestane před rokem 2016, dojde ke znatelnému zrychlení dopravy. Například cesta z Brna do Českých Budějovic bude místo nynějších čtyř a půl hodiny trvat jen necelé dvě hodiny, z Brna do Prahy to bude necelá hodina.

Vzniknou nové letecké linky?
Brněnské letiště je nejrychleji se rozvíjejícím letištěm v ČR. A jeho rozvoj budeme podporovat i nadále. Naším cílem jsou nové linky do všech strategických letišť, odkud se lze dostat do celého světa. Příští rok začneme létat do chorvatského Zadaru, v plánu je letecké spojení se Záhřebem, Milánem a Paříží. Podpoříme zřízení železničního napojení, nutné jsou i dálniční sjezdy a parkoviště kolem letiště. Vítáme snahu vedení letiště rozvíjet i nákladní dopravu. Chceme z brněnského letiště udělat křižovatku přesahující hranice Jihomoravského kraje, která bude uspokojovat i potřeby Zlínského a Olomouckého kraje.
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci