Umístění: Jižní Morava Doprava Kraj zrekonstruuje šest silnic za čtvrt miliardy korun, začne se v příštím roce

Kraj zrekonstruuje šest silnic za čtvrt miliardy korun, začne se v příštím roce

Brno, 27. října 2023 - Drásov, Žatčany, Modřice, Vracovice, Tavíkovice nebo úsek silnice mezi obcemi Bohdalice a Rostěnice - jedná se přibližně o 10,6 kilometrů silnic, které budou v letech 2024 – 2025 zrekonstruovány. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání krajští radní.

silnice oprava rekonstrukce

 

„Po celý rok se snažíme efektivně rekonstruovat krajské silnice. S naší krajskou správou a údržbou silnic děláme vše pro to, aby silnice v našem kraji byly pro řidiče maximálně komfortní a bezpečné. Plánované rekonstrukce by měly být ve většině případů dokončeny už v příštím roce. U dvou největších a nejnákladnějších investičních akcí - průtahu Tavíkovice s novou okružní křižovatkou a rekonstrukce silnice mezi Bohdalicemi a Rostěnicemi - práce potrvají až do roku 2025,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha.

II/379 Drásov 2. st., km 23,350 – 24,300

 • Investiční záměr řeší rekonstrukci úseku silnice II/379 v k.ú. Drásov. V rámci stavby dojde k výměně podkladních i krytových vrstev vozovky v celkové tloušťce 540 mm, rekonstrukci odvodnění, napojení místních komunikací a vjezdů k nemovitostem, ke změně situování zastávek linkových autobusů, nasvětlení přechodu pro chodce, realizaci vyvolaných přeložek a úprav inženýrských sítí. Celková délka stavby je 0,950 km.
 • Předpokládané náklady stavby jsou 29,633 mil. Kč.
 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací je v roce 2024.
 • Jako zdroj pro financování stavby se předpokládají finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Jihomoravského kraje.

II/416 Žatčany průtah

 • Investiční záměr řeší rekonstrukci silnice II/416 v intravilánu obce Žatčany v délce 1,402 km a v extravilánu v délce 0,158km. Budou zřízeny autobusové zastávky, zálivy pro podélná parkování, chodníky a sjezdy, provedena rekonstrukce odvodnění, přeložky inženýrských sítí, veřejného osvětlení, nasvětlení přechodu a vegetační úpravy.
 • Jde o společnou stavbu SÚS JMK a obce Žatčany (obec bude zajišťovat práce na místních komunikacích, chodnících a sjezdech, překládce veřejného osvětlení, osvětlení přechodu a vegetačních úpravách).
 • Předpokládané náklady stavby jsou 37,322 mil. Kč.
 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací je v roce 2024.
 • Jako zdroj pro financování stavby se předpokládají finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu Jihomoravského kraje a rozpočtu obce Žatčany.

III/15278 Modřice, ul. Masarykova

 • Investiční záměr řeší rekonstrukci úseku silnice III/15278 v délce 0,930 km. Jedná se o úsek v ulici Masarykově, dále bude upravena křižovatka se sil. III/15280 (ul. Husova, km 0,426 vlevo). Úsek se nachází převážně v intravilánu města Modřice, posledních 42 m pak v extravilánu (od km 0,888). V rámci stavby bude rekonstruován celý uliční prostor, budou vybudovány nové autobusové zastávky, budou zřízena kolmá a podélná parkovací místa, napojení místních komunikací a účelové komunikace, sjezdy k nemovitostem a na polní cestu. Budou rovněž provedeny přeložky sdělovacích kabelů a veřejného osvětlení a náhradní výsadba za vykácené dřeviny.
 • Jde o společnou stavbu SÚS JMK a města Modřice (město bude zajišťovat práce na přípravě území, chodnících, parkovacích plochách, napojení místních a účelových komunikací, sjezdech, přeložení veřejného osvětlení a vegetačních úpravách).
 • Předpokládané náklady stavby jsou 45,412 mil. Kč.
 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací je v roce 2024.
 • Jako zdroj pro financování stavby se předpokládají finanční prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje a rozpočtu města Modřice.

II/408 Vracovice, průtah

 • Investiční záměr řeší rekonstrukci silnic II/408 a III/40823 v intravilánu obce Vracovice (stavba 1) v celkové délce cca 450 m a v úseku na sil. III/40825 u obce Milíčovice od křižovatky s II/408 (stavba 2) v celkové délce 200 m. Jde především o úpravu parametrů silnice, délka rekonstruovaného úseku na silnici II/408 je 350 m a na silnici III/40823 95 m. V rámci stavby dojde dále k úpravě sjezdů, chodníků, dešťové kanalizace a přeložkám inženýrských sítí.
 • Předpokládané náklady stavby jsou 15,590 mil. Kč.
 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací je v roce 2024.
 • Jako zdroj pro financování stavby se předpokládají finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Jihomoravského kraje.

III/4314 Bohdalice – Rostěnice

 • Investiční záměr řeší rekonstrukci silnice III/4314 technologií recyklace podkladních vrstev za studena na místě s provedením sanací okrajů v místech konstrukčních poruch a následnou pokládkou krytových vrstev. Dále dojde k odebrání krajnic a vybudování nových krajnic, obnovení funkčnosti odvodnění, přilehlých příkopů (vyčištění propustků) a obnovení VDZ. Celková délka rekonstruovaných úseků je 5,145 km.
 • Předpokládané náklady stavby jsou 78,074 mil. Kč včetně DPH.
 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací je v letech 2024 a 2025.
 • Jako zdroj pro financování stavby se předpokládají finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Jihomoravského kraje.

III/3983, III/39914 Tavíkovice průtah

 • Investiční záměr řeší rekonstrukci silnic III/3983 a III/39914, začátek úpravy jednotlivých silnic vždy navazuje na nově navrženou okružní křižovatku. Konec úpravy větve „A“ (silnice III/3983) je situován v extravilánu obce směrem na Přeskače. Konec úpravy větve „B“ (silnice III/39914) je situován na výjezdu z obce směrem na Horní Kounice a koresponduje se svislou dopravní značkou začátku/konce obce. Konec úpravy větve „C“ (silnice III/39914) se nachází na hranici křižovatky III/39914 a II/399. Tato křižovatka nebude v rámci stavby nijak upravována.
 • Součástí stavby bude i výstavba nové okružní křižovatky a nového autobusového terminálu pro linky IDS JMK. V obci bude také dotčena silnice II/399, u ní budou vybudovány nové chodníky.
 • Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu, NN, VO, místní rozhlas, sdělovací vedení, plynovod). Bude vybudována opěrná a zárubní zeď na silnici III/39914. Budou provedeny sadové úpravy.
 • Jde o společnou stavbu SÚS JMK a obce Tavíkovice.
 • Předpokládané náklady stavby jsou 84,293 mil. Kč včetně DPH (z toho připadá na SÚS JMK 69,851 mil. Kč. a na obec Tavíkovice 14,442 mil. Kč).
 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací je v letech 2024 a 2025.
 • Jako zdroj pro financování stavby se předpokládají finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu Jihomoravského kraje a rozpočtu obce Tavíkovice.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci