Umístění: Jižní Morava Doprava Rada JMK schválila návrh rozpočtu na rok 2024, do krajských silnic jde nejvíce peněz v historii

Rada JMK schválila návrh rozpočtu na rok 2024, do krajských silnic jde nejvíce peněz v historii

Brno, 27. listopadu 2023 - Příjmy 37,356 miliardy a výdaje 37,989 miliardy korun – rada kraje na svém posledním jednání odsouhlasila návrh krajského rozpočtu na příští rok. Radní v návrhu uvolnili historicky nejvyšší částku do krajských silnic. Krajské zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na svém zasedání 14. prosince 2023.

penize czk web

„Kdybych měl dát rozpočtu název, tak je to Vysoká laťka. Do krajských silnic jsme nachystali 1,7 miliardy korun. To je nejvíc historii, kolik jsme kdy na začátku roku měli připraveno. Držíme také věci, které jsme dříve odpracovali v sociálních službách, životním prostředí nebo školství a dál je posunujeme. A hlavně peníze, které máme našetřené z minulých let, neprojíme, ale investujeme,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

Například oblast životního prostředí a vodního hospodářství pokrývá v návrhu rozpočtu částka 252 milionů korun. „Nezapomínáme na životní prostředí v Jihomoravském kraji. Na péči o přírodní rezervace, přírodní památky, zvláště chráněné živočichy a rostliny je vyčleněno přes 22 milionů korun, na adaptační opatření v krajině a zlepšení kvality povrchových vod pak dalších 28 milionů korun, na rozvoj vodohospodářské infrastruktury přes 123 milionů korun a 5 milionů na environmentální vzdělávání. Další finance jsou pak připraveny na zlepšení péče o zeleň podél krajských silnic a na projekty zaměřující se na udržitelnou energii a klima nebo na ochranu ovzduší,“ vypočítává 1.náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Správa a údržba silnic (SÚS JMK) má v tuto chvíli ve své správě 4302 kilometrů silnic I., II. a III. tříd. V posledních dvou letech uvolnil Jihomoravský kraj finance pro krajské silničáře maximálně v řádech stamilionů, na začátku letošního roku to bylo 761 milionů (pro srovnání – v roce 2016 šlo o 265 milionů korun).

Rekordní částku pro jihomoravské silničáře komentuje náměstek hejtmana Jiří Crha: „V roce 2023 jsme na začátku roku měli pro silničáře 700 milionů a při sečtení všech zdrojů dáme do silnic letos kolem 2 miliard. Jsem přesvědčen, že když rok 2024 začneme s částkou 1,7 miliardy, tak v příštím roce částku dvou miliard výrazně překonáme. Myslím, že to bude vidět.“

Kraj také zvyšuje podporu venkovu. „Přidáváme peníze v Programu rozvoje venkova. Na rok 2024 máme pro obce, svazky obcí a místní akční skupiny připraveno 65 milionů, tedy o 10 milionů více než v letošním rozpočtu. Jde nám o to zachovat živý venkov, aby odsud lidé neodcházeli a především mladé rodiny tu zůstávaly. Stejně tak na 15 milionů navyšujeme dotace na snižování hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony,“ říká náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Kraj ale nezapomíná ani na své kořeny a kulturu. „Těší mě, že se na jižní Moravě daří pečovat o její tradice a kulturu. Pravidelně každý rok patříme ze všech krajů mezi nejštědřejší podporovatele této oblasti. V novém rozpočtu na kulturu navrhujeme vyčlenit 413 milionů korun,“ dodává náměstek hejtmana pro oblast kultury a cestovního ruchu František Lukl.

„V návrhu rozpočtu pamatujeme na zásadní investice. Mezi největší investice přímo zahrnuté v návrhu rozpočtu patří například 200 milionů na obnovu S-centra Hodonín, 180 milionů na výstavbu Sanatoria Pálava, více než 116 milionů na rekonstrukci budovy Střední průmyslové školy chemické v Brně na Pionýrské, 71,4 milionu korun na přístavbu Střední školy Charbulova v Brně, 50 milionů na rekonstrukci výukového skleníku Střední zahradnické školy Rajhrad nebo 35 milionů na rekonstrukci gynekologicko-porodního pavilonu kyjovské nemocnice,“ říká radní pro investice Vladimír Šmerda.

„Pro rok 2024 chystáme, kromě navýšení již zavedených dotačních programů na podporu neformálně pečujících, rodinné politiky či podporu terénních služeb, jednu významnou novinku. Poprvé v historii se v rozpočtu JMK počítá s financemi ve výši 7 milionů korun na podporu rozvoje péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Finance poputují na práci Týmu pro koordinaci duševního zdraví, který má ve VIM JMK na starosti například kampaň Těžká hlava, ale také vzdělávání a vznik koncepce pro péči o duševní zdraví. Vnímáme toto téma jako jednu z priorit, chceme pokračovat v meziresortní spolupráci a cíleně pomoci lidem, kteří se potýkají s duševní nepohodou či nemocí,“ říká Jana Holomčík Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku.

S tím koresponduje vyjádření radního pro oblast školství Karla Jurky: „Tvrdá data nám ukazují, že až 20 % dětí a dospívajících zažije některou z forem duševního onemocnění, což je alarmující statistika, kterou nelze ignorovat. V letošním roce jsme ve spolupráci se Vzdělávacím institutem pro Moravu spustili kampaň pod názvem Těžká hlava, která pomáhá mladé generaci a představuje jí způsoby a místa konkrétní pomoci. V návaznosti na tyto aktivity jsme se rozhodli v příštím roce alokovat z rozpočtu přibližně 20 milionů korun, ze kterých budou financovány úvazky psychologů přímo na školách. Plánujeme rozšířit spolupráci s Odborem sociálních věcí krajského úřadu v dalších oblastech, abychom společně vybudovali hustější síť podpory, která bude dostupná pro ty, kteří potřebují psychologickou podporu v náročných životních situacích. Věříme, že tímto způsobem přispějeme k lepší budoucnosti našich mladých lidí.“

„Územní plánování má z rozpočtu finance potřebné na dokončení 3. aktualizace Zásad územního rozvoje JMK, která řeší koridory vysokorychlostních tratí. Podobně bude dokončená čtvrtá aktualizace, v rámci které dojde k uvedení Zásad územního rozvoje JMK do souladu s Politikou územního rozvoje ČR,“ říká k návrhu rozpočtu radní pro územní plánování Martin Maleček.

„Na příští rok jsme také nachystali novinku – proplácení praxí studentkám z vyšší odborných škol. Na to v návrhu rozpočtu vyčleňujeme 10 milionů korun. Jde nám o to motivovat je, aby pracovaly v námi zřizovaných nemocnicích a aby v nich odpracovaly víc hodin. Kraj by jim měl proplácet praxi, protože je lepší, aby pracovaly v oboru, a nesháněly brigádu někde jinde. Naše zdravotnická zařízení sestry opravdu potřebují,“ konstatuje radní pro zdravotnictví Karel Podzimek.

Příjmy 37,356 miliardy a výdaje 37,989 miliardy korun jsou v návrhu rozpočtu kvůli sjednocení metodiky krajů nově uváděny se započítanými transfery státního rozpočtu, na které kraje nemají vliv. Jde o pravidelné příspěvky ze státního rozpočtu například na platy učitelů, výkon státní správy v přenesené působnosti, dotace poskytovatelům sociálních služeb nebo například dotace státu na evropské projekty, které kraj realizuje. Konkrétně v případě Jihomoravského kraje jsou v rozpočtu na rok 2024 zahrnuty transfery poskytované ze státního rozpočtu v celkovém objemu 25,7 miliardy. Ty „protečou“ rozpočtem, což se projeví zvýšením příjmů a výdajů rozpočtu o stejnou částku.

Výdaje jsou v návrhu krajského rozpočtu také vyšší o 633 milionů korun než příjmy, protože jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty úspory z předchozího období a také plánovaný úvěr na projekt Sanatoria Pálava, který však kraj nemusí využít.

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje bude zveřejněn na webu Jihomoravského kraje v části Ekonomika a finance v zákonem daném termínu.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci