Umístění: Jižní Morava Doprava Územní plánování je pro kraj klíčové

Územní plánování je pro kraj klíčové

Náměstkyně ProcházkováNovou náměstkyní hejtmana se stala Ing. arch. Anna Procházková. Co vše bude mít nová náměstkyně na starosti? „Kromě toho, že v době nepřítomnosti hejtmana nebo v době, kdy hejtman nevykonává svou funkci, jej plně zastupuji, budu i v tomto volebním období zodpovídat za územní plánování Jihomoravského kraje. To je v posledních letech také můj hlavní obor ve vedení kraje,“ říká. „Z postu náměstkyně hejtmana mi vyplývá řada nových pracovních i společenských povinností – zastupovat kraj například při jednání se zástupci samosprávy a státní správy, či reprezentovat při akcích, nad kterými přebírám jako náměstkyně záštitu,“ doplňuje Procházková.

 

Kromě každodenní agendy je nyní pro novou náměstkyni nejdůležitější dokončení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. „Je to vůbec nejvýznamnější dokument, který kraj musí pořídit v oblasti územního plánování. Práce na tomto dokumentu probíhají v několika etapách – nejprve bylo v roce 2007 zpracováno, projednáno a schváleno Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. V roce 2008 se zpracovávaly průzkumy a rozbory, které byly připomínkovány všemi dotčenými odbory krajského úřadu. Ještě během prosince bylo rovněž vše projednáno se všemi 21 obcemi s rozšířenou působností. Účelem je kontrola všech záměrů, které přesahují místní význam. V roce 2009 proběhne zpracování a projednávání jejich návrhu a následně jejich schválení zastupitelstvem Jihomoravského kraje,“ říká Procházková.
Co vidí nová náměstkyně jako priority při rozvoji kraje? „Kromě koridorů páteřní silniční sítě by měly být odsouhlaseny i koridory vysokorychlostních tratí s vazbou na nový železniční uzel Brno. Důležité budou i rozvojové plochy, například Tuřanská a Šlapanická zóna. Ve vazbě na rychlostní silnice by mělo být vyřešeno i odklonění dopravy mimo centrum Brna. Součástí připravovaných Zásad územního rozvoje jsou i územní systémy ekologické stability a protipovodňová opatření,“ dodává. Co se týče dostavby dálnice R52 do Vídně, vidí Procházková jako reálný termín konec roku 2014.
A co by popřála čtenářům do nového roku? „Pokojné prožití svátků a zachování těch jistot v osobním i pracovním životě, na kterých jim záleží. A pokud budou chtít či muset čelit jakýmkoliv změnám, tak hodně víry v sebe sama. A současně co nejvíce lidí, kteří je mají rádi nebo kteří budou ochotni jim pomoci.“


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci