Umístění: Jižní Morava Ekonomika Finanční úřad rozesílá 430 000 složenek k dani z nemovitosti

Finanční úřad rozesílá 430 000 složenek k dani z nemovitosti

dan z nemovitosti dum na dlaniBrno, 26. dubna 2016 - Termín 31. května je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2016, nebo její první splátky. Od 22. dubna jihomoravský finanční úřad postupně rozesílá složenky na úhradu této daně. Celkem jich do schránek majitelů nemovitostí dorazí na 430 tisíc kusů. Nejpohodlnějším způsobem placení daně je buď bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu, nebo platba zdarma daňovou složenkou na kterékoliv poště.

„Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen v jedné obálce,“ uvedl David Stančík, mluvčí Finančního úřad pro Jihomoravský kraj.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům.

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden na složence.

„Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2016 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné během května na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj,“ dodal Stančík.

(red)


Otevřené sklepy - vstupenky