Umístění: Jižní Morava Ekonomika Jihomoravský kraj chce mít v roce 2023 rozpočet ve výši 15,8 miliardy Kč

Jihomoravský kraj chce mít v roce 2023 rozpočet ve výši 15,8 miliardy Kč

Brno, 29. listopadu 2022 - Příjmy ve výši 14,3 miliardy a výdaje 15,8 miliardy korun. Právě takový návrh rozpočtu na rok 2023 odsouhlasili krajští radní na svém posledním jednání. Návrh krajského rozpočtu na rok 2023 je tak sestaven jako schodkový. Do zdrojů kraj zapojil 1,1 miliardy korun uspořených prostředků z minulých let a také úvěr na nákup železničních jednotek ve výši 701 milionů korun. Současně kraj počítá se splácením úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 274 milionů korun.

penize rozpocet kraj jmk 2023

 

„Přebytky z minulých let jsme neprojedli, a tak po dvou divokých letech můžeme sestavit „konečně normální rozpočet“, když máme poprvé větší jistotu, jaké budou příjmy a co nás čeká. Za nejdůležitější považuji čtyři věci: Vyrovnáváme pozici neziskovek a příspěvkových organizací v sociálních službách, když přidáváme 56 milionů pro neziskový sektor. Nadále držíme finance, které naši krajinu připravují na změnu klimatu a boj proti suchu, výrazně navyšujeme prostředky na opravy a rekonstrukce silnic, na které máme více než 420 milionů, a i přes energetickou krizi navyšujeme celkové investice o více než 160 milionů,“ říká k návrhu rozpočtu hejtman Jan Grolich.

Na financování dotačních programů je celkem navrženo 617 milionů korun, to je o 131 milionů více než bylo schváleno v rámci rozpočtu v předchozím roce.

Mezi investice s největším plánovaným objemem finančních prostředků, které jsou přímo zahrnuty do rozpočtu 2023, patří také:

  • výstavba výjezdových základen zdravotnické záchranné služby v Kyjově, Slavkově u Brna, Veselí nad Moravou, Mikulově, Bučovicích a Boskovicích v celkové hodnotě 155 milionů korun,
  • rekonstrukce budovy Střední průmyslové školy chemické, Pionýrská 23, Brno (120 mil. Kč),
  • investiční příspěvek Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Brno, Sokolská na rekonstrukci fasády a střech školy (90 mil. Kč),
  • novostavba dílen integrované střední školy v Hodoníně (71 mil. Kč),
  • Střední škola Charbulova, Brno – přístavba školy (70 mil. Kč),
  • dokončení výstavby areálu nové dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy (21 mil. Kč).

Největší podíl výdajů navrhovaného rozpočtu směřuje tradičně do dopravy – 4,2 miliardy korun (nepočítáme-li nákup nových železničních jednotek ve výši 4,8 miliardy korun). Pro oblast zdravotnictví počítá návrh rozpočtu s 852 miliony korun a například na sociální oblast s 747 miliony korun.

Oblast životního prostředí pokrývá návrh rozpočtu téměř 156 miliony. „Velkou část tohoto rozpočtu tvoří podpora vodohospodářské infrastruktury nebo propojování vodárenských soustav, pro které je vyhrazeno přes 95 milionů. Počítáme s rozvojem opatření proti sinicím na brněnské přehradě a na to je připraveno 20 milionů. Budeme se také věnovat péči o chráněná území a podpoříme environmentální výchovu a osvětu anebo programy na zlepšování kvality ovzduší. Určitě také zmíním podporu adaptačních opatření na změnu klimatu, pro kterou je připraveno 20 milionů a plánovanou podporu energetického managementu v obcích,“ vypočítává náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec.

„Na oblast vzdělávání je určeno téměř 1,3 miliardy korun. Takže například 85 milionů využijeme na podporu sportu v kraji, 6 milionů na mimoškolní a volnočasové aktivity dětí nebo 10 milionů na podporu nadaných studentů. A protože působení školních psychologů v ČR není systémově dořešeno státem, musíme v rozpočtu počítat také s dofinancováním jejich úvazků na zřizovaných školách ve výši 8 milionů korun. Nově budeme financovat také další systémové aktivity v oblasti péče o duševní zdraví žáků a rovněž program podpory osobnostního rozvoje žáků učňovských oborů,“ komentuje oblast školství náměstek hejtmana JMK pro oblast vzdělávání a strategii chytrého regionu Jiří Nantl.

Návrh rozpočtu samozřejmě nezapomíná ani na kulturu. „Pamatujeme na podporu kulturních akcí nebo památkovou péči. Ale v rozpočtu je například také vyčleněno 25 milionů na pomoc výstavbě Janáčkova kulturního centra nebo 10 milionů na novou expozici na Slovanském hradišti v Mikulčicích,“ uvádí náměstek hejtmana pro oblast kultury František Lukl.

Kompletní návrh rozpočtu Jihomoravského kraje bude zveřejněn na webu Jihomoravského kraje v části Ekonomika a finance. Krajské zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na svém zasedání 15. prosince 2022.

Zdroj: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci