Umístění: Jižní Morava Ekonomika Lidé v Blansku ušetří za teplo z centrálního zdroje, jeho cena se sníží

Lidé v Blansku ušetří za teplo z centrálního zdroje, jeho cena se sníží

topeni doma ventilBlansko, 7. ledna 2021 – Obyvatelé Blanska, kteří odebírají teplo a teplou vodu ze systému centrálního zásobování (CZT), v letošním roce ušetří. Za jeden gigajoule (GJ) zaplatí 518 korun s DPH, což je o 6,10 korun méně než loni. Kalkulaci ceny tepla na rok 2021 schválilo zastupitelstvo města na svém posledním zasedání. „Cena vychází z kalkulačního vzorce a byla také konzultována s firmou Amper Savings a.s., která městu poskytuje energetický audit. Ve srovnání s ostatními městy na jižní Moravě je cena tepla z CZT v Blansku nejnižší,“ uvedl místostarosta Ivo Polák.

 

Největší procento nákladů při kalkulaci ceny připadá na nákup vstupní energie, kterou je zemní plyn, technologická voda, elektřina a nakupované teplo. Tato položka tvoří více než tři čtvrtiny celkových nákladů.

„Druhou největší položku, necelou pětinu nákladů, tvoří nájemné, které je placeno městu Blansku jakožto vlastníkovi soustavy CZT, který prostředky vrací zpět do soustavy. Největší část nájemného jde na splátku úvěru, modernizaci soustavy a nutné opravy. Na třetím místě jsou pak náklady na mzdy dispečerů, režijní náklady a zisk – tyto položky ovšem dohromady tvoří pouze čtyři procenta výsledné ceny tepla,“ upřesnil Lukáš Vladislav Nezval z firmy ZT Energy, která CZT v Blansku provozuje.

Společnost ZT Energy město vybralo v roce 2019 na základě koncesního řízení, do kterého se přihlásila jako jediný uchazeč. Provozovatelem podle smlouvy bude až do roku 2023.

Výběr provozovatele CZT v Blansku loni napadla opoziční Česká pirátská strana. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podala podnět k zahájení správního řízení z důvodu možného porušení zákona. Antimonopolní úřad ale konstatoval, že výběr provozovatele CZT v Blansku byl v pořádku.

„Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže město v souvislosti s podnětem České pirátské strany zasílalo vyjádření i veškeré podklady pro výběr provozovatele. Na jejich základě ÚHOS městu sdělil, že výběr provozovatele byl v pořádku a antimonopolní úřad neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední,“ informovala vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Vlastníkem soustavy CZT je město. V roce 2017 kotelny a rozvody odkoupilo od firmy innogy. Tímto krokem došlo k výraznému snížení ceny tepla pro odběratele z částky 692 korun na částku 535 korun s DPH za 1 GJ. Na nákup systému vytápění si město vzalo úvěr 27 milionů korun, který ročně splácí částkou 2,7 milionu korun. K 1. lednu roku 2021 zbývá ještě doplatit 16,875 milionu korun.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci