Umístění: Jižní Morava Ekonomika Nejlepšími městy pro byznys jsou na jižní Moravě Hodonín, Šlapanice a Brno

Nejlepšími městy pro byznys jsou na jižní Moravě Hodonín, Šlapanice a Brno

libor strecha hodonin byznysHodonín, 2. září 2020 – V Jihomoravském kraji je více než dvacet měst s rozšířenou působností, která jsou hodnocena v rámci výzkumu Města pro byznys. O to větší radost můžou mít v silné konkurenci radost v Hodoníně, který si vítězství zasloužil především v regionu bezkonkurenčním přístupem radnice k podnikatelům. Stříbro berou Šlapanice a pomyslný bronz moravská metropole. To jsou výsledky letošního ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který vyhodnocuje analytická agentura Datank a jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí.

 

V Hodoníně podnikatele opečovávají
Hodonínská radnice poskytuje podnikatelům v rámci regionu vůbec nejširší rozsah úředních hodin, také webové stránky města nabízejí v přehledné formě všechno podstatné, co podnikatelé potřebují vědět z hlediska plynulé komunikace s veřejnou správou, ale také spoustu další užitečných informací pro vlastní rozvoj. Podnikatele rovněž potěší v kraji vůbec nejnižší daně z nemovitostí, radnice vykazuje velmi vysoký podíl investičních dotací na celkových příjmech, což svědčí o tom, že se umí orientovat v možnostech čerpání finančních prostředků a má na to schopné lidi.

V celorepublikovém srovnání jsou podnikatelé v Jihomoravském kraji, a vítězný Hodonín nevyjímaje, nadprůměrně spokojeni se vstřícností a ochotou při řešení problémů ze strany radnic, stejně jako s rychlostí vyřizování svých požadavků.

„Je to pro nás velká čest. Co se týká našeho vztahu k podnikatelům a k podpoře podnikání, tak jsme se na to celkem zaměřili, snažíme se o pravidelné schůzky, kam jsou zváni podnikatelé z Hodonína a snažíme se je informovat o záměrech radnice, o tom, jaký máme rozpočet na různé investiční akce, aby mohli spolupracovat a nějakým způsobem se zapojit. Příští týden také bude na radě města prezentace možného podnikatelského inkubátoru, podpoře začátku podnikání mladých absolventů středních nebo vysokých škol, kteří nemají žádné zkušenosti s podnikáním, třeba se bojí do toho jít úplně natvrdo, takže bychom chtěli pro ně vytvořit platformu, aby se mohli realizovat a rozvíjet své nápady,“ říká starosta Hodonína Libor Střecha.

Šlapanice se prudce rozvíjejí, Brno má potenciál pracovních sil
Stříbrné Šlapanice se můžou pochlubit velmi vysokým podílem firem. Město je však atraktivní nejen pro ně, o čemž svědčí ruku v ruce jdoucí v rámci regionu vůbec nejvyšší nárůst počtu obyvatel, stejně jako neutuchající bytová výstavba. O schopnostech radnice hospodařit svědčí vysoká likvidita, o otevřeném přístupu vůči podnikatelům zase v celém Jihomoravském kraji nejlepší výsledek v testu elektronické komunikace, kde je pomocí fiktivních dotazů ověřována rychlost a kvalita odpovědí na podnikatelské dotazy.

Stupně vítězů doplňuje krajské město Brno, které má v regionu vůbec nejvyšší podíl malých a středních podnikatelů a může si zakládat na své velmi dobré poloze na křižovatce dopravních cest. Potenciál města umocňuje v regionu vůbec nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. Vysoký podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu svědčí o tom, že v Brně myslí také na usnadnění dopravy do zaměstnání, vysoký podíl výdajů na kulturu zase o tom, že je město vhodné nejen pro podnikání, ale také pro život.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci