Umístění: Jižní Morava Ekonomika Rozjíždí se přípravné práce na dalších stavbách, které budou součástí návozových tras do Dukovan

Rozjíždí se přípravné práce na dalších stavbách, které budou součástí návozových tras do Dukovan

Brno, 28. března 2024 - Krajští radní odsouhlasili přípravu dalších staveb, které budou součástí návozových tras do Dukovan. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tak může začít připravovat podklady pro přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic II/396 a II/413 v obci Dobelice. Druhou akcí bude realizace stavby v Neslovicích a třetí podklady se mohou začít chystat pro rekonstrukci silnice II/152 v délce 750 m a silnice II/395 v délce 445 m.

dukovany powerplant

 

„Plánované rozšíření Dukovan přinese velké investice i do silnic v Jihomoravském kraji. Bude to zhruba 40 staveb a mělo by to být v regionu poznat,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

„Tyto tři stavby, které můžeme začít připravovat k realizaci, jsou dohromady za více jak 166 milionů korun, včetně DPH. V návaznosti na únorové usnesení vlády ČR předpokládáme, že jako zdroj pro financování uvedených staveb bude Státní fond dopravní infrastruktury. Jaké ale budou konkrétní podmínky pro získání těchto peněz, zatím nevíme,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha.

II/396 Dobelice, křižovatka s II/413
Investiční záměr řeší přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic II/396 a II/413 v obci Dobelic. Tvar a konkrétní řešení křižovatky stanoví projektová dokumentace. Součástí stavby budou veškeré související objekty, jako jsou chodníky, sjezdy, autobusové zastávky, inženýrské sítě a jejich přeložky, veřejné osvětlení, dopravní značení, terénní a vegetační úpravy, návrh přemístění stávající kapličky a řešení objízdné trasy. „Celková rekonstrukce této křižovatky přijde asi na necelých 17 milionů korun, včetně DPH, a zahájit bychom ji mohli v příštím roce,“ popsal Crha.

II/394 Neslovice obchvat, 1. stavba (křiž. II/394 x III/39410)
První stavba je součástí komplexního obchvatu obce a předstihově řeší vybudování nové kolmé průsečné křižovatky silnice II/394 se silnicí III/39410 bez odbočovacích pruhů. Silnice III. třídy bude ve směru na Oslavany vedena ve stávající trase, ve směru do Neslovic bude přeložena jižněji tak, aby se napojila na původní silnici II/394 v lesním úseku. Tím dojde k nahrazení dnes zcela nevyhovující křižovatky se zrcadlem. „I v tomto případě budou součástí stavby další objekty, jako jsou inženýrské sítě a jejich přeložky, sjezdy, odvodnění, chodníky, dopravní značení, vegetační úpravy, rekultivace stávajících komunikací a řešení objízdné trasy. Délka budované části přeložky pro novou křižovatku silnice II/394 je 650 m, délka přeložky silnice III/39410 je 650 m. Náklady na tuto realizaci zatím odhadujeme asi na 65 milionů korun, včetně DPH, a předpokládáme, že stavbu zahájíme v roce 2026,“ doplnil Crha.

II/152 Moravské Bránice průtah + II/395
Tento záměr řeší rekonstrukci silnice II/152 v délce 750 m a silnice II/395 v délce 445 m, přičemž celková délka stavby je 1,195 km. Stavba rovněž zahrnuje veškeré další realizace stavebních objektů. Touto akcí dojde k zobousměrnění úseku silnice II/395 (větvě H) a bude možné vyřadit druhý souběžný jednosměrný úsek silnice a předat jej dle dohody obci k úpravě její centrální části. „Jedná se o společnou stavbu SÚS JMK a obce Moravské Bránice s tím, že předpokládané náklady stavby jsou 84,303 milionu korun včetně DPH,“ uzavřel Crha a dodal, že v tomto případě by se mohla stavba zahájit v průběhu roku 2025.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci