Umístění: Jižní Morava Ekonomika V obcích postižených tornádem dokončila společnost EG.D práce na nové síti

V obcích postižených tornádem dokončila společnost EG.D práce na nové síti

Hodonín, 11. dubna 2023 - Distribuční společnost EG.D, která patří do skupiny E.ON, dokončila začátkem dubna více než rok a půl trvající obnovu elektrické sítě na všech napěťových hladinách v obcích na jihu Moravy, které v červnu 2021 postihlo tornádo. To jen na elektrickém vedení způsobilo škody za více než 100 milionů korun a zničilo desítky kilometrů distribuční sítě.

sloupy eg.d po tornadu

 

„Do dvou měsíců po tornádu jsme postupně obnovili dodávky energií všem postiženým zákazníkům. Tehdy jsme za rekordně krátkou dobu postavili provizorní vedení. Souběžně již běžely přípravy kabelizací postižených oblastí, které dnes úspěšně dokončujeme. V Mikulčicích i v Lužicích jsou odběrná místa už kompletně přepojena na novou kabelovou síť. Provizorní vedení bylo demontováno, stejně tak jako části původní sítě. V Hruškách, Moravské Nové Vsi a hodonínské části Pánov také rovněž finišujeme novou distribuční síť a od demontáže provizorního vedení nás dělí jen velmi úzká a úspěšná spolupráce s dotyčnými obcemi. Sloupy provizorní sítě tam teď slouží pouze pro účely provozu veřejného osvětlení, které brání v jejich demontáži. Dále v těchto dnech probíhá demontáž zbytků původní nadzemní sítě vysokého napětí,“ říká David Šafář, člen představenstva EG.D.

Celková výše investic do obnovy a výstavby vedení přesahuje 220 milionů korun. Společnost EG.D navíc koordinovala stavební práce s potřebami postižených obcí. Společně se tak stavělo nové veřejné osvětlení, budovali chodníky, vysazovala se veřejná zeleň nebo opravovali komunikace tak, aby dopad na veřejnost byl co nejmenší. Dohromady bylo v regionu uloženo pod zem 45 kilometrů kabeláže. Z toho 30 kilometrů činí vedení nízkého napětí, 15 kilometrů pak vedení vysokého napětí 22 kV.

„Ve všech obcích nyní funguje kompletně kabelizovaná síť, která je ještě více stabilní, má vyšší kapacitu a na hladině vysokého napětí je plně smartifikovaná. De facto jsme zde vybudovali celou distribuční soustavu na hladinách nízkého a vysokého napětí od nuly. V případě nečekané extrémní přírodní události tak dokáže slušně odolat rozmarům počasí, navíc je připravena i na další rozvoj obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren. Právě jižní Morava patří mezi nejvytíženější oblasti, co se týče jejich připojování,“ dodává Radek Slatinský, vedoucí správy vysokého a nízkého napětí společnosti EG.D.

Chytré trafostanice ozdobené street artem
Novou síť napájí 16 kioskových trafostanic. Vybrané trafostanice navíc vyzdobili umělci v rámci projektu Street Art. Jejich fasády zkrášlují motivy typické pro region Podluží. Umělci na malbách vyobrazili třeba folklorní ornamenty nebo chlapce a dívku v kroji.

Tři z kioskových trafostanic jsou tzv. smart s dálkovým ovládáním rozvaděčů. Ty kromě monitoringu umožňují měnit na dálku konfiguraci zapojení sítě, čímž se zkracuje detekce a lokalizace poruch a lze tak rychleji obnovit dodávku elektřiny. Data sesbíraná z těchto trafostanic pak mohou sloužit při rozhodování o připojitelnosti nových odběrných míst, případně při plánování rozvoje sítě. Jsou tak důležitou součástí infrastruktury při budování nejen obnovitelných zdrojů, kdy například ukazují vytíženost sítě v napájené oblasti.

Využití nových postupů
Společnost EG.D vyzkoušela při budování sítě i nové technologické postupy. Pilotně použila například metodu drážkování kabelu vysokého napětí. Namísto klasického způsobu výkopu pomocí těžké techniky byla kabelová trasa doslova vyřezána do terénu pomocí tzv. drážkovače. To je nástavba traktoru ve formě ocelové, článkové a zemní pily. Výhoda tohoto řešení spočívá především v časové úspoře a minimalizování vzniklého výkopu. Dále pak byla úspěšně připravena společná pokládka podzemní části veřejného osvětlení, kdy výkony zajišťoval vysoutěžený dodavatel společnosti EG.D.

„V Hruškách se také pilotně podařilo položit do společného výkopu i chráničky CETIN a optiku místního poskytovatele internetu. Pominu-li technickou část samotných staveb, tak minimálně za zmínku stojí i nadstandardní přístup zástupců dotčených obcí, velká shovívavost občanů a aktivní přístup našich montážních a projekčních firem.“ uzavírá Radek Slatinský.

Foto: EG.D


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci