Umístění: Kultura Ostatni Stane se Loucký klášter národní kulturního památkou?

Stane se Loucký klášter národní kulturního památkou?

loucky klaster Znojmo 17.stoleti reprodukceZnojmo, 23. června 2015 - Rada Jihomoravského kraje podpořila úsilí města Znojma o prohlášení Klášterního komplexu v Louce ve Znojmě za národní kulturní památku. „Důvodem podpory jsou kulturně – historické hodnoty této kulturní památky přesahující svým významem region Znojemska,“ uvedla krajská radní Bohumila Beranová.

 

Samotné prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku je podle zákona o státní památkové péči v kompetenci Vlády České republiky, podklady připravuje ministerstvo kultury.

Klášter založený roku 1190 znojemským údělným knížetem Konrádem Otou se do svého zrušení v roce 1784 stal jedním z nejvýznamnějších klášterů střední Evropy, nejdůležitějšími příznivci kláštera byli příslušníci vládnoucích rodů. První mniši přišli z kanonie Monte Sion ze Strahova, loucký klášter osídlil šest kanonií v Uhrách, loučtí opati proto zasedali na uherském sněmu. Klášter pořizoval nákladně zdobené rukopisy ve Vídni a v Uhrách (dnes ve sbírkách knihoven na Strahově a v Olomouci). Premonstráti z Louky kolonizovali krajinu a zasloužili se o její hospodářskou produkci (vinohrady, sadovnictví), zavedli na Znojemsku pěstování okurek. Převorem kláštera v první polovině 18. století byl Prokop Diviš.

Na výstavbě a výzdobě se podíleli význační umělci své doby (mj. Franz Maulbertsch – výmalba letního refektáře, Lorenzo Mattielli sochařská výzdoba, Franz Anton Pilgram – koncepce barokní přestavby). Nejvýznamnější částí je kostel, krypta a část závěru pochází ze začátku 13. století a je reprezentantem románského stavitelství navazujícímu na porýnské stavby.  Rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu reprezentují zbytky ambitu, závěr kostelní lodi a kaple sv. Šebestiána. Velmi bohatý je kostelní inventář – hlavní oltář, varhany, chórové lavice, obrazová výzdoba a další části mobiliáře.

Areál bývalého premonstrátského kláštera tvoří kostel Panny Marie a svatého Václava, budovy kláštera, jízdárna, vodní mlýn, škola, opěrné zdi, ohradní zdi a pozemky.

Zdroj: KrÚ JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci