Umístění: Kultura Ostatni V Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích vznikne nová stálá expozice

V Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích vznikne nová stálá expozice

alfons mucha epopej krumlovIvančice, 6. srpna 2019 - V roce 2020 uplyne 160 let od narození malíře Alfonse Muchy, rodáka z Ivančic. U příležitosti tohoto jubilea je připravována nová stálá expozice v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích, která představí jeho uměleckou tvorbu. Za účelem vybudování této expozice schválila krajská rada 29. července 2019 Memorandum o spolupráci, které bude uzavřeno mezi Nadací Mucha, městem Ivančice a Jihomoravským krajem.

„Alfons Mucha je významným spolutvůrcem secesního stylu a jeho tvorba je významná v celosvětovém měřítku. I když prožil velkou část života v zahraničí, neztratil kontakt s domovem, a také jeho tvorba vycházela z inspirace lidovou kulturou a českou i slovanskou historií. Vyznával se také z vřelého vztahu k rodnému městu Ivančice. Je tedy významné připomenout si výročí narození Alfonse Muchy právě v jeho rodném městě,“ zdůraznil radní Tomáš Soukal.

Na základě Memoranda je Nadace Mucha připravena poskytnout nefinanční pomoc a záštitu nad výstavou za podmínek, které si strany mezi sebou sjednají. Přislíbená pomoc bude spočívat především v bezplatném zajištění kurátorky, která pomůže připravit zejména obsahovou stránku stálé expozice, včetně případného zapůjčení děl z majetku rodiny Muchových. Muzeum Brněnska jako příspěvková organizace kraje je připravena se angažovat v přípravě a realizaci předmětné expozice a to jak v případném zapůjčení požadovaných uměleckých děl ze sbírek, které má ve správě, tak také spoluprací svých expertů, kteří svou odborností jsou schopni garantovat splnění všech podmínek pro vystavení jednotlivých exponátů.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci