Umístění: Jižní Morava Tipy na výlet Saufang, Týnecké fleky a Kostická čista. Kraj bude mít tři nové přírodní památky

Saufang, Týnecké fleky a Kostická čista. Kraj bude mít tři nové přírodní památky

Brno, 26. ledna 2023 - Krajští radní na svém posledním zasedání odsouhlasili vznik nových přírodních památek Saufang, Týnecké fleky a Kostická čista. Důvodem ke zpracování záměrů na vyhlášení těchto zvláště chráněných území je výskyt evropsky významných druhů a evropsky významných stanovišť.

luzni les mokrad

 

Předmětem ochrany v lokalitě Saufang jsou zachovalé ekosystémy různého charakteru (zaplavované louky, lužní lesy, vodní a mokřadní společenstva), přičemž výše uvedené ekosystémy jsou zároveň také stanovištním předmětem ochrany evropsky významné lokality Soutok – Podluží. V okolí Týneckých fleků se nachází zachovalé zbytky starého porostu lužního lesa s výskytem celé řady kriticky a silně ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Na Kostické čistě se nachází zachovalý komplex vlhkých periodicky zaplavovaných luk, mokřadních stanovišť vázaných na mrtvá ramena, tůně a vodní kanály a porostů lužního lesa.

„Vybrali jsme tyto významné jihomoravské lokality s cílem zajistit jejich adekvátní péči a ochranu. Vyhlášení přírodních památek jsme konzultovali s obcemi a zapracovali jejich připomínky. Pro zvláště chráněná území Saufang, Týnecké fleky a Kostická čista byly zpracovány také návrhy plánů následné péče, abychom pomohli lépe chránit a regenerovat jejich přírodní fond,“ uvádí náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Zdroj: JMK


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci