Umístění: Jižní Morava Tipy na výlet U česko-rakouských hranic otevřou repliku kostela inspirovanou vykopávkami na Břeclavsku

U česko-rakouských hranic otevřou repliku kostela inspirovanou vykopávkami na Břeclavsku

Asparn/Zaya, 20. října 2021 – Od května tohoto roku probíhá ve volném archeologickém prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya výstavba kostela v raně středověkém stavebním slohu. Stavební práce pokračují svižným tempem a budou dokončeny podle plánu na konci října. Na začátku července proběhlo slavnostní zdvižení krovu. Od té doby došlo k položení kamenných základů, postavení stěn a zasazení oken a dveří. V nadcházejících týdnech proběhne podle plánu pokrytí střechy suchým rákosím.

kostel budova astern zaya

 

Oslava dokončení stavby se uskuteční 30. října ve 14:00 za přítomnosti předsedy dolnorakouského zemského sněmu Karla Wilfinga. Ředitel muzea MAMUZ Christoph Mayer a vědecký vedoucí muzea Franz Pieler při této příležitosti promluví o projektu výstavby kostela. Vystoupí také archeolog a stavitel kostelů Wolfgang Lobisser, který bude mluvit o postupu při stavbě. Pod jeho vedením si budou zájemci moct vyzkoušet práci s historickým tesařským náčiním, které bylo při stavbě kostela použito. Na závěr se bude podávat chléb a víno.

Nový kostel ve volném archeologickém prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya je první ze souboru raně středověkých budov. Plánována je ještě stavba usedlosti navazující na dobu železnou s obytnými a hospodářskými budovami odpovídajícími ranému středověku ve střední Evropě. „Díky tomuto stavebnímu projektu se nám ve volném archeologickém prostranství podaří obsáhnout střední Evropu v období od pravěku a rané doby dějinné až do raného středověku. To nám také umožní rozšířit obsah našich vzdělávacích programů a historických slavností. Díky tomu budeme moci návštěvníkům a návštěvnicím nabídnout ještě bohatší kulturní zážitek,“ uvádí s nadšením Christoph Mayer.

Veškerá stavba budov ve volném prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya je založena na archeologických nálezech. Také stavba kostela má svůj skutečný vzor: v letech 2008 až 2012 byly při archeologických vykopávkách v Pohansku u Břeclavi nalezeny pozůstatky rotundy z 9. století po Kristu. „Pohansko na řece Dyji bylo jedním z významných sídel Velkomoravské říše, jejíž vliv sahal hluboko do území dnešní dolnorakouské oblasti Weinviertel. Samo se tedy nabízelo využít zajímavý a dobře zdokumentovaný nález z Pohanska jako vzor pro náš model,“ vysvětluje Franz Pieler. Zvláštnost archeologického nálezu z Pohanska: kostel měl zřejmě vzbuzovat dojem celokamenné stavby, ve skutečnosti byl ale zbudován za použití podpůrné dřevěné konstrukce. Důvodem byly patrně nedostatečné znalosti stavitelů ohledně stavění z kamene, nebo si možná nemohli či nechtěli čistě kamennou stavbu dovolit. Kombinace dřeva a kamene byla využita i při stavbě kostela v MAMUZU.

stavba kostela mamuz

Stavba kostela v Asparnu probíhá za rozsáhlého využití metod experimentální archeologie, díky čemuž může přispět k získání nových poznatků o raně středověkém stavitelství a různých tradičních pracovních a řemeslných postupech. Byly například použity postupy práce se dřevem z 2. poloviny 1. tisíciletí po Kristu. K tomu byly využity repliky skutečných nástrojů a tytéž suroviny, jaké se používaly kdysi. „Nejdůležitějšími typy nástrojů v raném středověku byly nejrůznější druhy seker, teslice, dláta, pořízy, pily, lžícové vrtáky, šídla, nože a hoblíky. Ty jsme si pro stavbu kostela vyrobili podle archeologických vzorů za použití tehdejších typických postupů,“ vysvětluje Wolfgang Lobisser, který stavbu kostela pro MAMUZ provádí ve spolupráci s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro archeologický výzkum a virtuální archeologii. Také veškeré na budově viditelné tesařské spoje a stopy po opracovávání v zásadě odpovídají možnostem raného středověku.

Stavba kostela probíhá během běžné otevírací doby muzea MAMUZ. Díky tomu mají návštěvníci příležitost pozorovat stavbu kostela z bezprostřední blízkosti a navázat kontakt s desetičlenným týmem experimentálních archeologů, studentů a řemeslníků. Při přímém rozhovoru je přitom prostor pro zodpovězení zajímavých otázek ohledně projektu.

stavba kostela kostra

Foto: MAMUZ


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci