Umístění: Jižní Morava Doprava

Procházková: R 52 - chceme moderní spojení do Vídně?

SilniceNedávné setkání ministrů zahraničních věcí Rakouska a České republiky v Mikulově, na jehož okraji padla i zmínka o rychlostním spojení Vídně a Brna, jehož rakouská část v roce 2013 dojde až do Drasenhofenu, znovu oživilo diskuse o výstavbě silnice R 52. V této souvislosti jsme položili několik otázek první náměstkyni hejtmana Jihomoravského kraje Anně Procházkové.

Nový průtah Bučovicemi konečně v provozu!

Bucovice(Bučovice, 10. září 2009) Řidiči mířící přes Slavkov na Uherské Hradiště si konečně oddechnou od zdlouhavé objížďky Bučovic – dnes zde byl totiž otevřen nově zrekonstruovaný průtah silnice I/50. Skončily tak rok a půl dlouhá opravy tříkilometrového úseku, v rámci nějž byla kromě kompletní rekonstrukce silnice vybudována v Bučovicích i nová kanalizace.

Cvičná nehoda na dálnici D1

Vrtulnik„Proboha, tati, co je ti? Tati!“ křičí v šoku sotva patnáctiletá dívka s hlavou celou od krve, zatímco její otec bezvládně leží za volantem v jednom ze tří rozmačkaných aut. Dva záchranáři ji uklidňují a odvádějí k ošetření, zatímco několik hasičů o kousek vedle pomocí speciální techniky vyřezává vstup do autobusu převráceného na bok, který je plný sténajících raněných cestujících. Desítky záchranářů, hasičů a policistů pomáhají raněným, na nosítkách je odnášejí do sanitek. Na poli u dálnice přistávají dva vrtulníky a po chvíli odlétají s prvními těžce raněnými.

Nekončící spory kolem rychlostní silnice R52

R52_MusovNáměstkyně hejtmana Anna Procházková, do jejíž kompetence spadá územní plánování, odmítá neustálé zpochybňování územního plánu Břeclavska a rychlostní silnice R52 z Pohořelic ke státním hranicím u Mikulova. Zásadní otázka vedení silničního spojení mezi Brnem a Vídní byla řešena na samém začátku přípravy jednáními s Rakouskem. Výsledek těchto jednání byl promítnut v Rakousku do silničního zákona, v němž tzv. Nord Autobahn A5 (neboli severní dálnice) povede ke státní hranici u Drasenhofenu.

Jaká je budoucnost IDS JMK?

IDSJMKIntegrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje týdně přepraví na jeden a půl miliónu cestujících. Jaké novinky čekají na cestující od začátku školního roku a kdy projedete celý kraj na jednu jízdenku? Odpovídá ředitel společnosti KORDIS JMK Ing. Jaromír Holec.

Nová loď na vodní cestě Baťův kanál

Lod-_PospisilNeděle 12.7. byla pro jihomoravskou vodní cestu Baťův kanál v její říční části ve zdrži veselského jezu svátkem. Na většině její délky, tedy na ostatních 50 kilometrch probíhal normální prázdninový provoz. Vodu brázdily, protože počasí bylo příznivé, desítky lodí nejrůznějších velikostí. Ty dvě zatím největší, tedy Danaj a Konstancie zatím mohly být kvůli investiční náročnosti pořízeny z prostředků veřejných, ať už městských, jako Hodonínská Konstancie, nebo i Evropských, jako Strážnická Danaj.

Silnice na jižní Moravě budou bezpečnější

Průměrný počet usmrcenýchDopravní značení prochází masivní obnovou
S cílem výrazně zvýšit bezpečnost dopravy zahájila brněnská Správa Ředitelství silnic a dálnic ČR obnovu vodorovného dopravního značení, během níž budou nově natřeny středové čáry, odbočovací pruhy a přechody pro chodce. Tato renovace se dotkne více než třetiny nejdůležitějších tahů v Jihomoravsském kraji.

R52 pomůže rozvoji regionu

R52Problémy břeclavského okresu se zabývali členové Rady Jihomoravského kraje na  výjezdním zasedání, které proběhlo dne 7. května v Mikulově. Za nejvážnější problém, brzdící rozvoj regionu, označil hejtman Michal Hašek váznoucí výstavbu rychlostní silnice R 52, která má navázat na rakouskou dálnici z Vídně do Drasenhofenu a spojit státní hranici s Pohořelicemi, kde dnes R 52 z Brna končí.
„Na rakouské straně pokračují velmi intenzívně stavební práce v souladu s mezivládní dohodou, která zakotvila Mikulov-Drasenhofen jako místo přechodu státní hranice. My jsme se zabývali důsledky možné situace, že Rakousko splní svoji část dohody a v roce 2013 přivede čtyřpruhový dálniční tah do Drasenhofenu,“ řekl hejtman a zdůraznil, že takovou situaci nelze připustit.

Strana 191 z 194