Umístění: Jižní Morava Doprava V Březině na Blanensku dokončili další část rekonstrukce průtahu

V Březině na Blanensku dokončili další část rekonstrukce průtahu

asfalteri delniciBřezina, 15. září 2017 - Na ulici Táborské v Březině je již od křižovatky se silnicí III/37367 směrem do Brna natažený nový koberec, vybudované zálivy pro autobusy i dešťová kanalizace k odvodnění silnice. Dělníci tak v neděli 10. září dokončili další etapu rekonstrukce průtahu obcí, při které dá Jihomoravský kraj do pořádku přes 2,5 kilometru silnic II. a III. třídy. Do konce září budou na Táborské ještě pokračovat úpravy sjezdů a chodníků.

Náročná stavba za necelých 50 milionů korun teď pokračuje rekonstrukcí samotné křižovatky a silnice směrem na Křtiny. Na ni naváže oprava komunikace III/37367 se zatrubněním Ochozského potoka.

 Na stavbě, která měla být podle původních předpokladů hotova letos v létě, však budou dělníci kvůli nepředpokládaným okolnostem pracovat až do jara příštího roku. „Při opravě ulice Táborské i křižovatky se silničáři potýkali s neúnosným podkladem zemní pláně i nutností bourat skalní podloží, které nemohla odhalit předcházející diagnostika vozovky. Stavební firma i Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dělají vše pro kvalitní a rychlé dokončení prací tak, aby občany Březiny a řidiče neobtěžovala dopravní omezení déle, než je nezbytně nutné,“ popsal faktory, které hrály roli ve zpoždění stavby, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Velkou změnu harmonogramu prací si vyžádalo i plánované zatrubnění Ochozského potoka, na kterém měli stavbaři pracovat v zimních měsících na přelomu loňského a letošního roku. „Při přípravných výkopech vypluly na povrch neočekávané překážky, zejména skutečná poloha inženýrských sítí. Návaznost stávající konstrukce potoka si navíc vyžádala přetrasování, které muselo projít novým územním řízením,“ shrnul ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

S opravou silnice III/37367 a zatrubněním potoka teď musí stavbaři kvůli zajištění průjezdnosti obce počkat na chvíli, až bude hotova rekonstrukce křižovatky a ulice Táborské směrem na Křtiny. „Předpokládáme, že bychom zde mohli s pracemi začít v listopadu letošního roku. Dokončení celé rekonstrukce průtahu Březinou odhadujeme na jaro 2018,“ uzavřel Komůrka.


Inzerce