Umístění: Jižní Morava Doprava Ve Znojmě má vyrůst první parkovací dům

Ve Znojmě má vyrůst první parkovací dům

Znojmo, 5. května 2021 - Výstavba nového parkovacího domu v severní části náměstí Svobody, nebo v lokalitě bývalého sídla Městské zeleně ve vnitrobloku ulic Pražská, Boční a Dvořákova? To je otázka, kterou se město Znojmo v uplynulých měsících aktivně zabývalo. Nechalo proto vypracovat skici parkovacího domu od pěti renomovaných architektonických kanceláří. Jako výhodnější byla vybrána lokalita nám. Svobody – sever.

parkovani parkoviste

 

Znojmo zatím svůj parkovací dům nemá, ale očekává, že se bude hojně využívat i kvůli rezidentnímu parkování, které v blízkém okolí funguje. Dalším důvodem je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst v centru. Parkovací dům by tedy zvýšil komfort všem občanům i turistům, kteří se rozhodnou do centra vydat.

„Severní vstup do historického jádra města je dopravně velmi vytížený. Město zde vlastní pouze dva pozemky vhodné pro parkovací dům. Jako první možnou lokalitu jsme vytipovali lokalitu bývalého sídla Městské zeleně, tedy aktuálně volný pozemek mezi Agrodomem a Pražskou třídou. Skici jsme nechali zpracovat od renomovaných architektonických kanceláří. Následně je posoudila pracovní skupina pro územní rozvoj města Znojma, která doporučila v této lokalitě parkovací dům neumisťovat, a to z důvodu ne příliš kvalitního dopravního napojení a urbanismu, což zmiňovali i někteří autoři“, popisuje prvotní postup Jakub Malačka starosta města Znojma.

Z tohoto důvodu se rada města rozhodla nechat zpracovat architektonickou studii parkovacího domu v nové lokalitě, na stávajícím parkovišti v severní části nám. Svobody. Klíčovými výhodami této varianty je výrazně lepší dopravní napojení, větší kapacita parkování a v neposlední řadě městotvorný prvek – náměstí Svobody získá opět přesnější tvar. Územní plán navíc v této lokalitě s parkováním počítá.

Dle prvotního návrhu by měl mít parkovací dům pět podlaží, s celkovým počtem 298 stání. Příjezd by byl umožněn od začátku ulice Pražská, kde by došlo k rozšíření vozovky o jeden dopravní pruh, na což je v této lokalitě prostor. V přízemí domu je plánováno vybudovat technické zázemí, vyhrazená místa pro hendikepované nebo pro rodiče s dětmi v kočárku. Návrh počítá s vybudováním výtahu i schodiště. Odhadovaná investice činí 170 milionů korun bez DPH, v případě snížení o jedno patro by město ušetřilo asi 45 milionů korun. Jedná se o prvotní návrh, který se bude dále připomínkovat a upravovat.

„Když to zjednoduším, tak prověření lokality bylo prvním krokem ze tří k vybudování parkovacího domu. Chceme se rozhodnout na základě odborných dat, proto jsme také na jednání rady města přistoupili k druhému kroku, a to schválení zpracování dopravní studie a také studie na celkovou úpravu náměstí. Dopravní napojení budeme také řešit s Ředitelstvím silnic a dálnic, protože stavba bude napojena na komunikaci v jejich vlastnictví. Pokud tato data prokáží, že je lokalita pro výstavbu vhodná, přistoupíme ke zpracování projektové dokumentace a k samotné realizaci“, doplnil Jakub Malačka.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci