Umístění: Jižní Morava Doprava Znojmo nasadilo do provozu na linkách MHD nové nízkopodlažní autobusy

Znojmo nasadilo do provozu na linkách MHD nové nízkopodlažní autobusy

Znojmo, 11. ledna 2023 - Od 1. ledna 2023 dostala městská doprava ve Znojmě nový pozitivní impuls. Ve výběrovém řízení, která musejí objednatelé v těchto případech povinně realizovat, zvítězila jako nový dopravce na linkách městské dopravy 801 až 809 společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. Dosavadní dopravce Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. bude nadále obsluhovat regionální autobusové linky. Město Znojmo se rozhodlo se změnou dopravce spojit i zásadní modernizaci městské veřejné dopravy. Nejviditelnější změnou bude nasazení zcela nových městských nízkopodlažních autobusů Mercedes a malých autobusů ISUZU. Včera představil nový dopravce vedení Znojma autobusy, které od neděle vyjedou na linky městské dopravy.

znojmo nove nizkopodlazni autobusy

 

Vedle nových autobusů dojde i k úpravám ve vedení linek, jízdních řádů a ke zjednodušení odbavování cestujících.

Změny ve vedení linek městské dopravy
Ve spolupráci s KORDIS JMK, a.s. byly navrženy úpravy tras linek, které zjednoduší dopravu. V provozu budou i nadále linky 801, 802, 803 a 804. Linka 805 se sloučí s linkou 804. Navíc vzniknou dvě nové linky obsluhované malými autobusy - 806, která obslouží Cínovou horu a k Domu s pečovatelskou službou Vančurova, a 807, které pojede z Přímětic k muzeu Motorismu. I nadále zůstane zachována noční linka 808. Linka 809 bude fungovat celodenně.

Konkrétní pozitivní přínosy pro cestující
Častější intervaly:

  • páteřní linka 804 bude jezdit nově v dopoledním sedle každých 15 minut místo stávajícího intervalu 20 minut, o víkendech začne jezdit každých 30 minut místo stávajícího hodinového intervalu;
  • zkracuje se interval na lince 802 ve směru Melkusova, plavecký bazén a Nový Šaldorf, ve špičkách pracovních dnů bude nově společný interval linek 802 a 809 tímto směrem až každých 20 minut místo současného hodinového intervalu.

Rychlejší cestování: nástup všemi dveřmi a zrušení kontroly jízdních dokladů u řidiče umožní zrychlit cestovní dobu. Např. nyní zvládá autobus linky 804 trasu mezi zastávkami Dukelská u mostu a Nemocnice za 28 minut. Od 1.1.2023 to díky novému odbavení a zkrácením pobytů na zastávkách zvládne za 20 minut.

Nové linky a lepší obsluha místních částí linkami 806, 807 a 809: Od 1.1.2023 bude častější spojení linkou 809 do Konic a Popic - o víkendech bude spojení každé dvě hodiny místo současné obsluhy linkou 818 mimo sezonu pouze 3 denně.

Změny v regionálních autobusech
V souvislosti se změnami ve znojemské městské dopravě se mění i některé jízdní řády regionálních linek:

  • Linka 817: Dochází k úpravě jízdního řádu, aby byla lepší provázanost mezi linkami 801 a 817 pro Hradiště. Linka 817 bude v ranní špičce posílena na pravidelný hodinový interval a spolu s linkou 801 budou tak zajišťovat spojení pro Hradiště ráno každou půl hodinu.
  • Linka 818: Až na výjimky některých spojů již nebude obsluhovat místní části Konice a Popice, které obslouží nová linka 809.
  • Linka 825: Obce Plenkovice a Kravsko a místní části Znojma, Mramotice a Kasárna již nebude obsluhovat linka 805, ale nová linka 825.

Na drobné změny je potřeba se připravit na znojemském autobusovém nádraží. Linka 818 bude od 1.1.2023 odjíždět z nástupiště 14 (společně s linkou 821) a linka 825 bude využívat nástupiště 12 společně s linkami 815 a 817.

Zjednodušení odbavení cestujících v linkách městské dopravy
Zásadní změny se pro obyvatele Znojma pojí s odbavováním cestujících. Do linek označených čísly 801 až 809 bude od 1.1.2023 umožněn nástup i výstup všemi dveřmi. Cestující, kteří mají předplatní jízdenku nebo právo na bezplatnou dopravu, využijí druhých či třetích dveří. Jízdenku pak ukáží až na případné vyzvání pracovníka přepravní kontroly. Zavádí se tak odbavení známé z velkých měst s městskou dopravou.

Cestující bez jízdenky, kteří budou platit za jízdné bankovní kartou, využijí druhé dveře. Nástup u řidiče je pak doporučen jen pro ty, kteří budou chtít platit v hotovosti nebo nebudou vědět, jakou jízdenku si mají koupit.

Velkou změnou bude i zrychlení prodeje jízdenek. Pro cesty po Znojmě bude možné koupit jízdenku systémem Pípni a jeď známým z Brna. U druhých dveří autobusu bude umístěn validátor. Pro cestu linkou 801 až 809 bude stačit při každém nástupu jen přiložit bankovní kartu umožňující bezkontaktní platby. Nebude nutné nic vybírat ani potvrzovat. Celokrajský systém provozovaný KORDIS pak vyhodnotí počet jízd a zajistí, aby cestující za 1 den cestování Znojmě nezaplatil víc než 40 Kč, po případné registraci pro slevovou skupinu na eshop.idsjmk.cz pak 20 Kč. Za jednu jízdu městskou dopravou zaplatí cestující při platbě ve validátoru bankovní kartou 10 Kč. Při případném přestupu na další spoj a opětovném přiložení karty k validátoru do 30 minut bude cena takto vzniklé přestupní jízdenky činit místo 20 Kč jen 16 Kč.

Pokud bude chtít cestující zaplatit jízdenku i pro spolucestujícího, stiskne na validátoru tuto volbu a vybere jízdenku ze seznamu. Ve validátoru pak bude možné koupit i kompletní sortiment jednorázových jízdenek pro celý IDS JMK (třeba i pro cestu Znojmo – Brno) a dokonce i vybrané jednodenní jízdenky – zejména výhodnou jízdenku pro cestování po celé oblasti Podyjí za 100 Kč.

Ve validátoru je možné rovněž zakoupit libovolnou více zónovou jízdenku pro cesty v rámci IDS JMK, i v tomto případě není nutné si kupovat jízdenku u řidiče.

S cílem co nejvíce dopravu zrychlit pobyt na zastávkách omezením plateb u řidičů byla upravena cena jízdného placeného v hotovosti u řidiče na 20 Kč (zlevněná 10 Kč). Doporučujeme tedy cestujícím buď využívat předplatní jízdenky nebo si kupovat jednorázové jízdenky přes validátor a nastupovat prostředními dveřmi.

Odbavení v linkách regionální dopravy
Co se týče odbavení cestujících, v regionálních autobusech – v linkách s číselným označením jiným než 801 až 809, zůstávají v platnosti dosavadní pravidla. Cestující tedy nastupují jen předními dveřmi a u řidiče se prokáží jízdním dokladem nebo si jej koupí. Při cestě po Znojmě pak při platbě v hotovosti zakoupí jízdenku za 20 Kč, při platbě bankovní kartou je cesta vyjde na 10 Kč.

Kde získat více informací
Kompletní informace ke znojemské městské dopravě najdete na webu znojmojede.cz. S dotazy a připomínkami nejen k městské dopravě ve Znojmě či k platbám i cenám jízdného se cestující mohou obracet na KORDIS JMK: na e-mail info@kordis-jmk.cz, telefonní informační linku 5 4317 4317 - volba 1 regionální doprava, nebo mohou osobně navštívit od 2. 1. 2023 nově zřízené Kontaktní centrum IDS JMK přímo na znojemském vlakovém nádraží. Tam vyřídí vše potřebné včetně doložení nároku na slevu nebo zřízení nové elektronické předplatní jízdenky na bankovní kartě.

Tip na závěr (předplatní 10+2)
Nejvýhodnější jízdenkou pro cestování po Znojmě je roční jízdenka. Dospělého vyjde na 2500 Kč, zlevněná vyjde na 1250 Kč. Protože pro některé občany může být složité tuto částku uhradit jednorázově, zavedlo město Znojmo jako první v kraji, zásadní novinku: Ten, kdo si prostřednictvím oficiálního krajského e-shopu: eshop.idsjmk.cz koupí po 1.1.2023 10 stejných na sebe navazujících základních nebo zlevněných jízdních dokladů pro město Znojmo (zónu 800), dostane jako bonus dvě stejné měsíční jízdenky pro zónu 800 bezplatně.

Zdroj a foto: KORDIS JMK, a.s.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci