Umístění: Jižní Morava Ekonomika Vědecký tým z MENDELU bude zkoumat roli žen ve venkovském životě

Vědecký tým z MENDELU bude zkoumat roli žen ve venkovském životě

Brno, 23. února 2023 - Mendelova univerzita v Brně je součástí evropského projektu, který se v deseti zemích zaměří na posílení role žen v zemědělství a venkovském životě. Tříletý projekt Horizon, který financuje Evropská komise, bude kombinovat různé metody výzkumu. Aktivně zapojí farmářky i venkovské podnikatelky. Bude identifikovat vize udržitelné budoucnosti a inovace potřebné k realizaci těchto vizí nejen v rámci farem, ale i celého venkova. V čele projektu stojí irská Univerzita Galway. Projektu se účastní univerzity, malé a střední podniky i další odborníci z deseti zemí Evropské Unie.

zena repka pole venkov jmk

 

Projekt FLIARA (Female Led Innovation in Agriculture and Rural Areas) pomůže zvýšit povědomí o roli žen v udržitelnější budoucnosti venkova. Napomůže také rozvoji účinnějších politických a správních rámců, díky kterým mohou ženy žijící a pracující ve venkovských oblastech k udržitelnější budoucnosti aktivně přispívat. „Respektujeme a oceňujeme roli generací předkyň, které hrály klíčovou roli v udržování venkovského života, víme, že role žen je klíčová pro přítomnost i budoucnost,“ uvedl profesor Ciarán Ó hÓgartaigh, rektor Univerzity Galway.

MENDELU je jednou z partnerských institucí, která se podílí na celkovém řešení projektu. Tým Milady Šťastné bude prioritně zapojen do řešení problematiky role žen v inovacích potřebných pro udržitelné zemědělství a venkov. „Jsme jediným reprezentantem zemí, kde v minulosti proběhla téměř úplná kolektivizace a nacionalizace zemědělství, což se nepochybně projevilo na sociálním prostředí venkova včetně postavení žen. Naší zvláštností je významný podíl velkých firem, zatímco v ostatních partnerských zemích se klade důraz spíše na rodinná hospodářství,“ přiblížila roli MENDELU Milada Šťastná z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty. Cílem českého vědeckého týmu je následně využít získané zkušenosti pro místní podmínky.

„K překonání výzev evropského venkova a využití jeho plného potenciálu je třeba, aby se všichni jednotlivci i komunity účastnili inovací na venkově. Tradičně byly totiž pracovní příležitosti venkovských žen i jejich přínos v inovacích zastíněn a potlačován patriarchálním étosem,“ zhodnotila postavení žen Laura Farrell z University Galway, která projekt vede.

Ženy mají v Česku nižší příjmy než muži a zastávají méně pozic ve vrcholovém vedení firem. „Otázkou však je, čím je to způsobeno – nakolik jde o přetrvávání patriarchálního modelu v konzervativnějším venkovském prostředí, nakolik jde o nižší podíl kariérně zaměřených žen a nakolik může jít o problémy spojené s mateřstvím, včetně otázek rozpadajících se rodin a samoživitelství. Na druhé straně se personalisté začínají shodovat v tom, že optimální jsou smíšené pracovní kolektivy, zahrnující mladé lidi i seniory, muže i ženy,“ přiblížila Šťastná. Podle ní je přínos žen specifický díky kombinaci sociálních a ekonomických potřeb žen, které mohou být v tomto prostředí realizovány díky podpoře jejich potenciálu a inovací.

Zdroj: MENDELU


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci